Kara 10 tys. wisi nad przedsiębiorcami produkującymi odpady!

Niezależna Gazeta Obywatelska

Do jutra, czyli do 15 marca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zobowiązani prowadzić ewidencję odpadów (art. 36. ustawy o odpadach), muszą obowiązkowo złożyć sprawozdanie o odprowadzaniu tych odpadów. Wielu właścicieli firm nie jest tego świadomych myśląc, że podobne oświadczenia powinny składać jedynie gabinety lekarskie lub właściciele firm produkujących niebezpieczne odpady.


Jak się dowiedziałem w departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, mieszczącego się w budynku Instytutu Śląskiego przy ul. Piastowskiej (pok. 106), tego typu sprawozdania muszą składać przedsiębiorcy, którzy są do tego zobowiązani ustawą. Jednak urzędnik po moim zapytaniu, czy ja jako prowadząca działalność gospodarczą jestem zobowiązany do złożenia tego sprawozdania odpowiedział, że powinienem to zrobić jeżeli prowadziłem ewidencję odprowadzanych odpadów, w innym wypadku nie muszę się niepokoić. Problem wcale nie jest błahy ponieważ wielu właścicieli firm nie jest świadomych nałożonych na nich przepisów a za niedotrzymanie terminu, który mija 15 marca grozi kara 10 tys. złotych.

Aby złożyć to sprawozdanie najpierw trzeba je pobrać tutaj lub ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Szerzej o sprawie można przeczytać na Bibula.com.

Autor: Grzegorze Bieniarz

Komentarze są zamknięte