Political fiction: Opole w 2015 r.

Niezależna Gazeta Obywatelska

Koniec roku zawsze zmusza do refleksji, bilansów, no i planów, które zazwyczaj są dużo przyjemniejsze. Bardzo chciałbym napisać o tym jak, moim zdaniem, będzie wyglądało nasze życie w Opolu w 2011 r. No ale cóż tu pisać. W najlepszym razie będzie dokładnie tak jak teraz. Jeśli nie będzie gorzej, to już będzie sukces. Dlatego postanowiłem puścić wodze wyobraźni i napisać jak ja, zwykły opolanin, wyobrażam sobie moje życie w Opolu w 2015 r. Inną rzeczą jest, czy jest to w ogóle możliwe.

Moim marzeniem jest, aby do 2015 r. w Opolu dokończono zapoczątkowane przez „Solidarność” przemiany społeczno–ustrojowe i wprowadzono w życie zasady społeczeństwa obywatelskiego i gwarantowane Konstytucją społeczną gospodarkę rynkową oraz sprawiedliwość społeczną. Zapytacie Państwo jak to zrobić? Dla przejrzystości moje przemyślenia ubiorę w punkty.

1. Według mnie, praktyczna realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, to referendum na temat etapowego przejęcia na własność obywateli poprzez samorząd (na drodze komunalizacji własności państwowej w tym mienia skarbu państwa) znajdujących się na terenie Opola – miejskich sieci elektryczno-energetycznej i gazowniczej oraz wspólnie z samorządami powiatowymi i samorządem wojewódzkim sieci przesyłowych wysokiego napięcia i Elektrowni Opole. Dalej, budowa systemu informatycznego na potrzeby permanentnego udziału obywateli w konsultacjach społecznych oraz kluczowych dla miasta decyzjach poprzez referenda. Taki system powinien powstać przy udziale współpracy z Politechniką Opolską jako wdrożenie pilotażowe w skali kraju i UE. Przejęcie sieci elektryczno-energetycznej oraz gazowniczej pozwoli na uniknięcie nieuchronnego zwiększenia cen energii związanej z podniesieniem kosztów przesyłu dot. uregulowania obecnie bezumownego i bezprawnego oraz brak ubezpieczeń OC sieci, słupów i urządzeń przesył. poprzez korzystanie z własności obcej, prywatnej. Uwaga, same tylko roszczenia zaległe za wysokie. napięcie to 17 mld zł. (sic!). Obywatele i samorząd poza kosztami eksploatacji sami sobie nie będą naliczać tych należności jak i dochodzić ich prawnie za 10 lat wstecz. Suma summarum nastąpi prawna kompensacja zgodna z zasadami społecznej gospodarki rynkowej.

2. Skomunalizowana sieć energetyczna i gazownicza na terenie Opola wspólnie z samorządem województwa i samorządami powiatowymi będzie skutkowała tym, że będziemy mieli pełną kontrolę nad ceną prądu z przesyłem i ceną przesyłu gazu. Efekt to gwarantowane długookresowo niskie koszty energii dla i niższe koszty przemysłu, handlu i usług.

3. Opole zasilane w ciepło z rozbudowanej Elektrowni Opole, z rezerwową mocą w Elektrociepłowni oraz ciepłem ekologicznym z Miejskiego Zakładu Energii Odnawialnej – ze wszystkich wyrobisk poprzemysłowych w mieście w wyniku współpracy z Politechniką Opolską i pilotażu w ramach UE. Efektem będzie kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy oraz zwolnienie na 50 lat z podatków miejskich wielkogabarytowych obiektów przemysłowych. Dodatkowy efektem, to zatrzymanie w Opolu zdolniejszych studentów, którzy znajdą zatrudnienie. Opole strefą innowacji i nowych technologii na bazie umów z uczelniami i szkołami technicznymi o prowadzeniu prac naukowych i badawczych na rzecz miasta i przemysłu – prace dyplomowe, magisterskie, doktoraty i habilitacje pisane w większości na tematy praktyczne związane z rozwojem miasta i później wdrażane. Innymi słowy wyszkolenie wykwalifikowanej kadry ekspertów, która będzie miała lepszą motywację do pracy twórczej.

4. Rozpoczęta i trwająca praktycznie rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty poprzez pozyskiwanie środków z UE. Kompleksowa kampania odnowy komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz tanie budownictwo spółdzielcze i komunalne.

5. Pomoc weteranom pracy, rodzinom, przedsiębiorstwom handlowym i usługom poprzez wprowadzenie przez władze miasta możliwości zaopatrzenia zbiorowego na zasadach przetargów publicznych we wszelkie dobra konsumpcyjne od energii elektrycznej, gazu, ciepła, i węgla po obiady, leki etc. Będzie to nic innego jak realizacja konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, równego dostępu do podstawowych dóbr konsumpcyjnych w tym cywilizacyjnych. 

6. Wprowadzenie Opolskiego Programu Diodowego – wspólnie z wszystkimi samorządami w województwie na drodze obywatelskiego przetargu publicznego umożliwienie nabycia przez mieszkańców Opola i całego woj. „żarówek diodowych” na potrzeby domowe, placówek handlu i usług oraz przedsiębiorstw w najwyższej jakości a po najniżej cenie. Możliwość taką daje „pakietowanie” odbiorców, z możliwością komplementarnego zabezpieczenia finansowania np. UE finansuje do ok. 90% źródła energooszczędne dla grup co najmniej 50.000 mieszkańców. Czy wiecie Państwo, że żarówka diodowa, to ok. 25 razy mniejsze zużycie od żarówki żarnikowej i ok. 5 razy mniejsze od energooszczędnej?

7. Niskie ceny żywności dzięki powołaniu Opolskiej Giełdy Rolno-Spożywczej oferującej produkty z regionu, a więc z niskimi stałymi kosztami dowozu. Korzyść z tego będzie taka, że będziemy mieli wysokiej jakości żywność, będziemy wspierali „naszych” rolników. Do tego warto będzie jeszcze wprowadzić umowy z rolnikami o stałym monitoringu obywatelskim warunków upraw i hodowli.

8. Utworzenie pierwszego w Europie Amfiteatru Wodnego na wyrobisku po dawnej Cementowni Piast. Byłoby to miejsce, gdzie latem Opolanie mieliby zespoły pływających basenów, a zimą lodowiska i tory łyżwiarskie. Można też wprowadzić całoroczny kemping miejski z bazą dla caravaningu. Na bazie hali po wielkim piecu powstałby zespół olimpijskich basenów na Igrzyska Letnie z funkcją lodowisk na Igrzyska Zimowe. Kanał Ulgi stałby się centrum sportów wioślarskich i kajakowych z widownią po obu stronach kanału .

9. Utworzenie miejskiego i regionalnego centrum recyklingu i przetwarzania śmieci. Utworzone jako pilotażowego modelowego zakładu pracy chronionej, co dałoby setki stałych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

10. Utworzenie Miejskiego Banku OPOLE 2050. Byłby to Bank możliwości i szans, który przyjmowałby i praktycznie analizował każdy zgłoszony pomysł i inicjatywę obywatelską oraz społeczną we współpracy studentami i prac. naukowymi opolskich uczelni. Bank ten sporządzałby projekty wdrożeniowe z ścieżkami finansowania i inicjował ich praktyczną realizację. Prowadziłby również stały monitoring możliwości pilotażowych wdrożeń wszelkich działań i inicjatyw zarówno na poziomie Polski jak i UE.

Ech, miło jest sobie pomarzyć! Pomyślności w Nowym Roku.

Autor: Roman Jamelski

Komentarze są zamknięte