E-faktury od stycznia

Niezależna Gazeta Obywatelska

Choć to dziwne w kraju gdzie do Internetu ma już dostęp większa część Polaków (59% gospodarstw domowych w 2009 r. według Eurostat.), to okazuje się, że nie było to regulowane. Odkąd jest możliwość wystawiania faktur bez podpisu, to spora część firm wysyłała je kontrahentom e-mailem. Sprawę nareszcie uregulowano. Od Nowego Roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy drukowania. 17 grudnia 2010 r. minister finansów w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podpisał stosowne rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej jest odpowiedzią na apele przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną. Ich postulat poparł wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Dotychczas trzema akceptowalnymi formami faktur były: tradycyjne papierowe, e-faktury opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub e-faktury wysyłane za pomocą zamkniętej sieci elektronicznej wymiany danych (EDI). Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r. faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym pod dwoma warunkami. Pierwszym jest zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Drugim – uzyskanie zgody kontrahenta na taką formę dystrybucji. Takiej zgody (oświadczenie woli) będzie można udzielić zarówno tradycyjnie, jak i w formie elektronicznej. Faktury wysłane w formie elektronicznej będzie można przechowywać w dowolny sposób w podziale na okresy rozliczeniowe, zapewniając:

1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

2) łatwość ich wyszukiwania;

3) bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

E-faktury można będzie przechowywać również w innym kraju UE, pod warunkiem zapewnienia do nich organowi podatkowemu dostępu on-line.

Oprac.: Tomasz Kwiatek

  1. Anonim
    | ID: e5fc8b62 | #1

    Ja oprócz elektronicznej faktury wysyłałem pocztą. A wy?

Komentarze są zamknięte