Szkoły katolickie – alternatywa dla publicznej edukacji

Niezależna Gazeta Obywatelska
Szkoła katolicka

Szkoła Katolicka w Opolu

Polskie społeczeństwo w 90% jest katolickie, połowa katolików deklaruje, że regularnie chodzi do kościoła, w polskich domach wiszą krzyże, żywa jest tradycja pielgrzymek, a młodzi ludzie spontanicznie i bezinteresownie włączają się w akcje charytatywne takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

A jednak w sierpniu tego roku na apel „Gazety Wyborczej” polska młodzież ruszyła tłumnie na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, by lżyć i szydzić z osób modlących się pod krzyżem, opluwać staruszki i przypalać je papierosami, stawiać krzyże z puszek po piwie i wznosić wulgarne okrzyki. Jak to możliwe w polskim, katolickim społeczeństwie?

Charakter człowieka kształtuje się przez całe życie, ale najważniejsze dla jego późniejszej postawy są lata dzieciństwa i wczesnej młodości. Najsilniej wpływa na człowieka jego dom rodzinny środowisko szkolne. Młody człowiek spędza w szkole 6-7 godzin dziennie. Ze szkolnymi znajomymi spędza czas wolny, weekendy, wakacje. Środowisko szkoły jest często najważniejszym punktem odniesienia dla młodego człowieka, przegląda się w nim, porównuje, wyrabia własne opinie i postawy wobec otaczającego świata. Z potrzeby akceptacji nie chce się wyróżniać, upodabnia się do rówieśników, ich zdanie ceni wyżej niż opinię rodziców.

Szkoły publiczne – rejonowe bywają różne, różni są też nauczyciele. Alternatywą dla szkół rejonowych są szkoły katolickie prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Stowarzyszenie istnieje od 20 lat, obecnie prowadzi w całej Polsce 92 szkoły na różnych poziomach kształcenia. Nauczanie i wychowanie w tych szkołach opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki oraz wychowaniu młodych ludzi w duchu patriotycznym, ucząc szacunku do własnego państwa i przygotowując do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich prowadzi w Opolu szkoły na wszystkich poziomach nauczania – szkołę podstawową, gimnazjum, a od tego roku również liceum. Wszystkie są bezpłatne. Szkoła podstawowa mieści się na ulicy Olimpijskiej, gimnazjum i liceum na ulicy Niedziałkowskiego.

 Autor: Małgorzata Wilkos

Komentarze są zamknięte