Tymczasowa Grupa ds. Rodziny w Sejmie Republiki Litewskiej: Zmiana pojęcia rodziny jest sprzeczna z Konstytucją i wolą narodu

Zastępca Naczelnego

Sejm Republiki Litewskiej/YouTube.com

Tymczasowa Grupa ds. Rodziny w Sejmie RL, do której należą również posłowie reprezentujący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, aktywnie działający na rzecz wzmacniania polityki prorodzinnej, wydała oświadczenie na temat zgłoszonego we wtorek pod obrady Sejmu projektu ustawy o związkach partnerskich. Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Członkowie Tymczasowej Grupy ds. Rodziny w Sejmie podkreślili w oświadczeniu, że z zadowoleniem przyjmują decyzję Sejmu o odrzuceniu projektu ustawy o związkach partnerskich.

Projekt miał na celu obejście zapisów artykułu 38. Konstytucji Republiki Litewskiej i ustanowienie instytucji rodziny alternatywnej do małżeństwa pod zmienioną nazwą. Tłumaczenie autorów projektu, że pojęcie rodziny za sprawą tego projektu nie ulegnie zmianie, jest kłamliwe. W rzeczywistości projekt ustawy dąży do uprawomocnienia nowych form zakładania rodziny przez dwie osoby niezależnie od płci”

– napisali w oświadczeniu.

Zwrócili uwagę na to, że Sąd Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 28 września 2011 roku oświadczył, że w przypadku konstytucyjnego pojęcia rodziny ważniejsza jest treść relacji, nie zaś forma. Podczas gdy zawarte w projekcie określenie związku partnerskiego jest dosłownym powtórzeniem sformułowanego przez Sąd Konstytucyjny konstytucyjnego pojęcia rodziny.

Zrównanie relacji w związku partnerskim z małżeństwem stworzyłoby możliwość dochodzenia na drodze sądowej, by w państwowych ustawach, polityce społecznej i oświatowej zostały zniwelowane wszelkie różnice prawne między małżeństwem i związkami partnerskimi osób tej samej płci. Zaś w przyszłości doprowadziłoby do prawa adopcji dzieci i surogacji”

– zaznaczyli członkowie sejmowej Tymczasowej Grupy ds. Rodziny.

Podkreślili, że przewidywane przez projekt ustanowienie instytucji związku partnerskiego spowodowałoby takie same skutki prawne co małżeństwo – tworzenie relacji rodzinnych między dwiema dorosłymi osobami z dużą częścią takich samych praw i obowiązków. Jednocześnie nowe regulacje pozwoliłyby uniknąć obowiązującego na mocy artykułu 38. Konstytucji wymagania co do małżeństwa (zasady różnicy płci mężczyzny i kobiety).

Faktem jest, że zapisy projektu wprost nawiązują do regulacji na poziomie konstytucyjnym i zawartymi w artykule 38. Konstytucji zasadniczymi wartościami społecznymi. Te wartości konstytucyjne mogą być zmieniane wyłącznie w sposób przewidziany w artykule 9. Konstytucji – jako jedno z najważniejszych zagadnień życiowych narodu. Zmiana pojęcia rodziny decyzją zwykłej większości głosów w Sejmie jest krokiem sprzecznym z Konstytucją i wolą Narodu”

– czytamy w oświadczeniu.

Tymczasowa grupa parlamentarna ds. rodziny jest za poszukiwaniem innych, niestojących w sprzeczności z Konstytucją, form regulacji praktycznych zagadnień wspólnego życia osób i proponuje procedowanie złożonego w Sejmie projektu ustawy o umowie o wspólnym gospodarstwie”.

– napisano.

Źródło: www.l24.lt

 

Komentarze są zamknięte