Czy przewodniczący Episkopatu Niemiec biskup Georg Bätzing wymierza kolejny siarczysty policzek Benedyktowi XVI?

Zastępca Naczelnego

Bp Georg Bätzing/YouTube.com

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec biskup Georg Bätzing oświadczył, że będzie nadal udzielał Komunii św. protestantom, którzy go o to poprosili, mimo że Kongregacja Nauki Wiary nakazała biskupom niemieckim, aby tego nie robili – donosi portal wPolityce.pl. – To musi być wyjątkowo ciężki czas dla Papieża-emeryta Benedykta XVI. Na jego oczach biskup Georg Bätzing prowadzi demontaż Kościoła katolickiego w Niemczech. Widać, że tuż po przyjęciu przez Papieża Franciszka dymisji kardynała Roberta Saraha – prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów –  z uwagi na osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego, niemiecki biskup wprost wypowiada posłuszeństwo Watykanowi. To kolejny, siarczysty policzek wymierzony 7. Suwerenowi Państwa Watykańskiego – powiedział Niezależnej Gazecie Obywatelskiej prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, dr Bogusław Rogalski.

W grudniu 2020 roku biskup Bätzing jako nowy przewodniczący Episkopatu Niemiec całkowicie otwarcie mówił, że nie zamierza oglądać się na Stolicę Apostolską w swoich działaniach na rzecz zmian. Bp Georg Bätzing w wywiadzie jakiego udzielił „Herder Korrespondenz” przedstawił listę spraw, które Kościół w Niemczech po prostu zamierza przeprowadzić. Nie ma już mowy o dyskusji w ramach Drogi Synodalnej, ale mówi się o realizacji pewnego planu. Pierwszą kwestią według niemieckiego biskupa jest konieczność usunięcia z Katechizmu Kościoła katolickiego negatywnej oceny praktyk homoseksualnych. „Potrzebujemy tutaj rozwiązań, które będą dotykać nie tylko sfery prywatnej, ale będą również publicznie dostrzegalne”. 

Tymczasem kardynał Robert Sarah, były już prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mówił w grudniowym wywiadzie dla „Naszego Dziennika” o ataku na rodzinę, zagrożeniach jakie płyną ze strony m.in. gender i LGBT.

Kościół katolicki niewątpliwie jest jedyną instytucją zdolną przeciwstawić się temu nowemu barbarzyństwu i czynić to w sposób wytrwały i spójny. Grupy nacisku przeciwstawiające się małżeństwu, rodzinie, a więc życiu, dobrze o tym wiedzą i dlatego gwałtownie występują przeciwko tym katolikom, którzy spokojnie i odważnie ośmielają się chronić i szerzyć „cywilizację życia i miłości”, jak to ujął święty Papież Paweł VI”

—zaznaczył kard. Sarah.

Biskup Georg Bätzing otwarcie wypowiada posłuszeństwo Watykanowi

Odpowiadając na pytanie dziennikarza, biskup Bätzing stwierdził, że decyzja o przyjęciu Komunii należy do „indywidualnego sumienia” każdego człowieka. Powiedział, że „nie każdy powinien być zaproszony na Eucharystię”. Ale jeśli ktoś prosi go o komunię, nie odmówi mu tego.

Jeśli protestant poprosi mnie o komunię, nie odmówię mu tego”

— powiedział.

Dodał, że jest to już powszechna praktyka w Niemczech. I jego księża w diecezji limburskiej nie zostaną ukarani, jeśli to zrobią.

CZYTAJ TAKŻE:

Niemiecki Kościół na drodze ku jawnej herezji

Dr Bogusław Rogalski: Kardynał Sarah to autorytet naszych czasów

Debata na temat udzielania Komunii protestantom trwa od września 2019 r., kiedy to Ekumeniczna Grupa Robocza Teologów Protestanckich i Katolickich (ÖAK) opracowała dokument przedstawiający argumenty za wspólną komunią między katolikami i protestantami. Kongregacja Nauki Wiary odniosła się jednak negatywnie do propozycji tej grupy pod przewodnictwem biskupa Bätzinga. Kongregacja zwróciła uwagę, że „różnice doktrynalne pozostają niezmiernie ważne i obecnie wykluczają możliwość wspólnego uczestnictwa w służbie Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii”.

Kongregacja zwróciła następnie uwagę, że nie można ignorować kwestii jedności kościelnej w debacie o Eucharystii. A także na fakt, że realizacja takich wniosków zagroziłaby procesowi dialogu ekumenicznego, który toczy się obecnie z prawosławnymi.

Hierarcha ignoruje odpowiedź Kongregacji

Biskup Bätzing pozostał jednak przy konkluzjach komisji, którą kierował, nawet po takiej odpowiedzi Watykanu. Co podkreślał nawet teraz.

Stolica Apostolska już kilkakrotnie interweniowała u biskupów niemieckich w kwestiach doktrynalnych.

Ogromne zaniepokojenie budzi trwająca obecnie w Niemczech droga synodalna, która mogłaby w pewnych kwestiach, takich jak postawy wobec osób homoseksualnych i zniesienie celibatu, wyciągnąć wnioski które są sprzeczne z doktryną katolicką.

Źródło: Goran Andrijanić, wPolityce.pl/Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte