Przedsiębiorco, nie przegap dzisiaj ważnego terminu!

Zastępca Naczelnego

Fot. za ZUS

Chodzi o „Mały ZUS”. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi i zapłacić w tym roku niższe składki, powinni zgłosić się do ubezpieczeń społecznych do 8 stycznia z odpowiednim kodem.

Data graniczna – 8 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. korzystali z ulgi w dotychczasowej formie i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Wystarczy, że złożą formularz ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z ustaloną na 2020 r. najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dokumenty te płatnik składa razem z kompletem rozliczeniowym za styczeń 2020 r. (odpowiednio w terminie do 10 lub 17 lutego).

Wszystkie osoby, które nie korzystały z formuły małego ZUSu w 2019 roku, a spełniają obecnie wymogi ustawowe, powinny zgłosić się do małego ZUS do 8 stycznia, wskazując kod tytułu ubezpieczeń 05 90 albo dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy, to jest 05 92″

– wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.

Jakie warunki należy spełnić?

Z małego ZUSu może skorzystać przedsiębiorca, którego przychody z poprzedniego roku nie przekraczały 67,5 tysięcy złotych. Jeśli ktoś prowadził firmę krócej niż rok, to limit przychodów należy wyliczyć proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Ważne jest jednak, żeby okres prowadzenia firmy w poprzednim roku wynosił co najmniej 60 dni kalendarzowych”

– dodaje Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS.

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest także prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych.

ZUS udostępnia specjalny kalkulator

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na stronie internetowej eSkladka.pl oraz zus.pl specjalny kalkulator, który pomoże przedsiębiorcom obliczyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku. Dzięki temu prowadzący firmę sprawdzą, czy mogą skorzystać z „małego ZUS”.

W udostępnionym kalkulatorze wprowadzone są parametry niezbędne do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, która będzie obowiązywała w styczniu 2020 r., w tym między innymi obowiązujący roczny limit przychodu (67 500 zł, czyli 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.).

Okres korzystania z ulgi

Z „Małego ZUS” można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto nie skorzysta?

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni lub rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. „Mały ZUS” nie jest przeznaczony dla osób spełniających warunki do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Z programu nie skorzystają również osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy (taką samą jaką wykonywali jako pracownicy) w bieżącym lub poprzednim roku.

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte