Życzenia Wielkanocne

Zastępca Naczelnego

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia życzy naszym Czytelnikom w imieniu Niezależnej Gazety Obywatelskiej Redaktor naczelny Paweł Czyż

Komentarze są zamknięte