ZUS bliżej Obywatela: tysiące firm musi zdążyć do końca stycznia

Zastępca Naczelnego

Prawie 12 tysięcy przedsiębiorców z województwa, z tego 4 tysiące ze stolicy regionu ma czas do końca stycznia, by przedstawić dane do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy czyli złożyć ZUS IWA. Taki obowiązek mają płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych. Sprawdź czy dotyczy on również Twojej firmy.Jeszcze tydzień mają firmy zatrudniające przynajmniej 10 ubezpieczonych, by wypełnić i wysłać do opolskiego oddziału formularz ZUS IWA. Powinny w nim zawrzeć dane za 2017 r. służące do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od początku kwietnia 2018 r. do końca marca 2019 r. Najważniejsze co muszą wpisać to rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Od zawartości tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które przedsiębiorca będzie opłacał od kwietnia przez kolejnych 12 miesięcy.
– W zależności tego co dostaniemy od przedsiębiorcy, ocenimy stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w firmie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych,
to może mieć to wpływ na podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe – wyjaśnia Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS.
Kto musi złożyć ZUS IWA za 2017 r.? Taki obowiązek mają płatnicy, którzy byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. i przynajmniej jeden dzień w styczniu 2018 r. Ponadto w 2017 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.
Liczba ubezpieczonych w przedsiębiorstwie to iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy w roku kalendarzowym, za który jest składana informacja i liczby miesięcy tego roku. W związku z tym, że istnieje wymóg nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego, przy wyliczaniu liczby ubezpieczonych, co do zasady przyjmuje się liczbę 12 miesięcy. ZUS przypomina również, że składka w całości finansowana jest przez pracodawcę.
Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl oraz w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie opolskim.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Opolskiego

Komentarze są zamknięte