Straż Graniczna: zatrzymano 17 cudzoziemców

Zastępca Naczelnego

Straż Graniczna posiada uprawnienia do kontroli legalności pobytu i zatrudnienia na terenie RP.

13 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji, obywatela Rosji oraz obywatelkę Kazachstanu zatrzymali w ciągu minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Cieszynie, Częstochowie, Katowicach, Żorach, Pyrzowicach, Kurowie oraz Gorzyczkach zatrzymano piętnaścioro cudzoziemców. Wśród nich było dwanaścioro obywateli Ukrainy, dwoje obywateli Gruzji i obywatel Rosji. Wszyscy cudzoziemcy posiadali wizy z prawem do pracy w Polsce, ale wykorzystywali je w innych celach. Większość z nich wyjechała do Czech by tam podjąć pracę.

Kolejne dwie cudzoziemki zostały zatrzymane w Kędzierzynie-Koźlu i Katowicach. Obywatelka Ukrainy przeterminowała pobyt na terytorium państw Schengen, natomiast obywatelka Kazachstanu nie posiadała ważnej wizy ani innego ważnego dokumentu pobytowego uprawniającego ją do wjazdu i pobytu na terytorium RP.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne. W piętnastu przypadkach zostały one zakończone już wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Katarzyna Walczak Śląski Oddział Straży Granicznej

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte