Innowacyjny program edukacyjny dla szkół szlachetny przystanek

Niezależna Gazeta Obywatelska

Jedną z inicjatyw na zbliżającą się w 2018 r. 100.rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę  oraz 430. rocznicę bitwy pod Byczyna ,którym patronuje Pałac w Proślicach (gmina Byczyna) jest innowacyjny program edukacyjny dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych. Otwarte lekcje z przedmiotów historia, religia, język polski można będzie przeprowadzać w pałacach, kościołach drewnianych, muzeach na terenie powiatu kluczborsko-oleskiego. W ramach pobytu na wycieczce w Pałacu w Proślicach uczniowie będą realizować warsztaty edukacyjno-integracyjne z indywidualnym programem dostosowanym do poszczególnych grup wiekowych. Zorganizowane też zostaną zajęcia z przesłaniem dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości.
W ramach opłaty 35 zł od ucznia (bez kosztów transportu) ale z posiłkiem żywnościowym na wycieczce zorganizowanej przez Pałac Proślice uczniowie zapoznają się również z lokalnym produktem turystycznym promującym  przyszłe, projektowane pomniki historii w naszym województwie. Jednym z celów przedmiotowych inicjatyw jest  poznanie historii  woj. opolskiego z  poszanowanie lokalnych tradycji i zwyczajów naszych przodków. Realizowany przez okres 3 lat projekt ma dwa warianty odpłatny (35 PLN) i charytatywny, w którym realizowana  przez Pałac Proślice  wycieczka  stanowiłaby  bezpłatny talon będący dodatkiem do akcji charytatywnych  mających  swoich sponsorów i konkretnych odbiorców.

W celu promocji tego projektu o wymiarze turystyczno-edukacyjnym odbyło się 19 października 2017 r. w pałacu w Proślicach seminarium-konsultacyjne pt. Przystanek turystyczno-historycznego na szlaku przyszłych pomników historii w województwie opolskim. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Diecezji Opolskiej – Ks. Jerzy Kostorz, Kuratorium Oświaty w Opolu – Dyr. Joanna Wnuk, Uniwersytetu Opolskiego – Ks. dr hab. prof. UO Erwin Mateja a także przedstawicieli z Parafii w Oleśnie, Byczynie, Polanowicach, samorządowcy, muzea z Powiatu Kluczborskiego, organizacje turystyczne oraz dyrektorzy ,nauczyciele i uczniowie ze szkól z Opola i powiatu kluczborsko-oleskiego. Główne założenia  do projektu, który ma objąć w ciągu 3 lat (2018-2020) całe województwo opolskie przedstawiła Romualda Kwiatek będąca głównym koordynatorem projektu, a także reprezentantem właścicieli i zarządu Pałacu w Proślicach. Projekt jest nowatorski i stale rozwijany o sugestie i propozycje odbiorców tj. nauczycieli uczniów a także konsultowany z Diecezją Opolską (Ks. Jerzy Kostorz) i Kuratorium Oświaty w Opolu. Inicjatywa ciekawa i warto z niej skorzystać już  w 2018 r. w terminie maj-październik 2018 r. Więcej informacji www.hrbyczyna.pl

Szczegółowych danych o możliwości uczestnictwa w wycieczkach jedno lub dwudniowych , na których realizowane będą otwarte lekcje (historia, religia, język polski) oraz warsztaty edukacyjno-integracyjne a także program niepodległościowy udziela Romualda Kwiatek tel. 501 388 798 lub e-mail  [email protected]

Za: http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/465-innowacyjny-program-edukacyjny-dla-szkol-szlachetny-przystanek-palac-proslice

Komentarze są zamknięte