3obieg.pl: czym jest annuit rozbójniczy?

Zastępca Naczelnego

Annuit rozbójniczy – to masowy przestępczy proceder firm windykacyjnych, który ma zawsze zapewnić stały poziom zysku od drobnych ofiar.

Jego zasady:
1. Korzystanie z rzekomej wiarygodności firmy mającej formę Funduszu Sekurytyzacyjnego lub Kancelarii Prawnej,
2. Zakup masowy na rynku pierwotnym lub wtórnym od banków i innych wielkich korporacji bezwartościowych już dla ich posiadaczy rekordów i kwitów dot. nieistniejących lub niewymagalnych wierzytelności jako rzekomo wierzytelności prawdziwe za cząstkę ich nominału (chodzi stworzenie papierów dłużnych uwiarygodnionych podkładką do okazania ofiarom, sądom, skarbówce, audytorom i organom ścigania),
3. Szczegółowo opracowana metoda manipulacji ofiarami (gromadzenie aktualnych danych, wmówienie, że są dłużnikami, doprowadzenie do uznania długu, umiejętne zachęcanie, zastraszanie i nękanie aż do faktycznego wyłudzenia założonych pieniędzy),
4. Wsparcie masową kampanią medialną mającą z ofiar zrobić osamotnionych dłużników i oszustów z poczuciem wstydu, nie mających szans z dobrymi profesjonalistami od windykacji celem zatomizowania ich, pozbawienia chęci do obrony i szukania wsparcia u wyspecjalizowanych prawników (windykatorzy wiedzą że to oni pracują dla oszustów i z prawnikami nie mają szans). Klasyczna zamiana ofiary w oszusta, a zbója w stróża prawa.
5. Atak głównie na osoby bezbronne czyli podatne na manipulacje osoby fizyczne, osoby starsze, drobnych prze

 

dsiębiorców czy młode mające w przyszłości nadzieję na otrzymanie kredytu (tu się przydają chętne giełdy i rejestry długów wpiszące wszystko za określona opłatę),
6. Tak samo bezwzględne wyłudzanie pod podkładkę 150 zł jak 150.000,
7. Masowe korzystanie ze spolegliwych sądów i własnych komorników w taki sposób, by niemal wszyscy pozwani nie wiedzieli o toczącej się sprawie albo nie zdążyli profesjonalnie zareagować.

Annuit rozbójniczy gwarantuje, że nawet przy skutecznym oporze lub wybronieniu się części ofiar poziom stałego „zysku” z setek tysięcy innych będzie zawsze w przedziale 60-75% całości wartości nominalnej zgromadzonych śmieciowych, wadliwych lub nieprawdziwych dokumentów dłużnych.

Annuit rozbójniczy – dzięki wpływom w organach państwa i wmówieniu opinii publicznej, że chodzi o windykację środków od dłużnika na rzecz wierzyciela, jest praktycznie po prostu bezkarnym milionem wymuszanych jednocześnie haraczy w biały dzień, a firmy go stosujące wykazują go nawet na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Tomasz Parol, www.3obieg.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte