Rola komisji rewizyjnej w procesie absolutoryjnym

Autor Obywatelski

Pomimo rutyny związanej z cyklicznością udzielania absolutorium budżetowego, konieczne jest sięgnięcie każdorazowo po aktualnie obowiązujące przepisy – podkreśla Barbara Fabin.

Ostatni wykład w ramach piątej edycji Samorządowej Akademii Finansów poświęcony jest roli komisji rewizyjnej w procesie absolutoryjnym.

Autorka opracowania, Barbara Fabin z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przypomina w nim m.in. podstawy prawne absolutorium budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, obowiązki komisji rewizyjnych w procesie dochodzenia do absolutorium czy maksymalne terminy, w których do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego winny wpłynąć sprawozdania oraz informacja o stanie mienia.

Podstawowym zadaniem komisji rewizyjnej jest wypracowanie obiektywnego stanowiska odnoszącego się do wykonania przez organ wykonawczy budżetu samorządu. Stanowisko to ma ułatwić radnym podjęcie decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście czy marszałkowi) absolutorium budżetowego.

„Roli komisji rewizyjnej w procesie absolutoryjnym nie należy jednak przeceniać w tym to znaczeniu, że nie może ona narzucić organowi stanowiącemu treści uchwały, jaką organ ten ma podjąć w kwestii absolutorium” – pisze Barbara Fabion. „Nie można też roli tej marginalizować, albowiem już chociażby brak opinii komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu bądź brak wniosku tej komisji w sprawie absolutorium czyni procedurę absolutoryjną ułomną i skutkuje ingerencją organu nadzorczego” – zaznacza.

Wykład wraz z testem sprawdzającym wiedzę można przeczytać bezpłatnie po zalogowaniu na www.saf.ews21.pl. Opracowanie „Rola komisji rewizyjnej w procesie absolutoryjnym” kończy cykl dwunastu wykładów, które powstały w ramach piątej edycji SAF – e-learningowego szkolenia dla samorządowców, chcących poszerzyć swoją wiedzę o finansach. Serwis Samorządowy PAP realizuje projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Komentarze są zamknięte