Fundacja Wadera: Chcielibyśmy żeby nasza fundacja – „wilczyca” stała się taką właśnie przewodniczką dla Polaków w wielu aspektach życia społecznego.

Autor Obywatelski

Nasza fundacja nadzorowana jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej, zaś większość z naszych działań najłatwiej dostrzegalnych dla społeczeństwa związana jest z bezpieczeństwem państwa i wspieraniem postaw patriotycznych. Słowo „wadera” to bardzo stare słowo słowiańskie oznaczające samicę-przewodniczkę wilczego stada (watahy). Chcielibyśmy żeby nasza fundacja – „wilczyca” stała się taką właśnie przewodniczką dla Polaków w wielu aspektach życia społecznego. Uważamy, że poszanowanie własnego dorobku – naszej tożsamości, historii i kultury a nawet wzajemna życzliwość Polaków i zwykła ludzka przyzwoitość są rzeczami, które należy pielęgnować.

 

Prowadzimy stosunkowo szeroką działalność edukacyjną, oświatową i wychowawczą oraz sportową i turystyczną. Zajmujemy się również działalnością wspierającą rozwój nauki. Przykładowo w zakresie działalności sportowej zajmujemy się promowaniem sportów walki, strzelectwa sportowego, sportów lotniczych i sportów wodnych. Nasze działania w tym zakresie można obejrzeć na fanpage’u naszej fundacji: www.facebook.com/wadera.org.

Szczególny nacisk kładziemy na wspieranie obronności państwa i wspieranie wymiaru sprawiedliwości (w tym na rozwój kryminalistyki), kształcenie w zakresie świadomości proobronnej, rozpowszechnianie wiedzy historycznej o dziejach naszego państwa i na organizację różnych działań paramilitarnych.

Wśród naszych wolontariuszy są ludzie dysponujący wieloletnim doświadczeniem w zakresie np. minerstwa i pirotechniki, nurkowania, spadochroniarstwa, strzelectwa, rusznikarstwa, etc.

 

Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną, naukową i badawczo-rozwojową w zakresie kryminalistyki.  Silne ukierunkowanie na rozwój kryminalistyki w dużej mierze wynika z faktu, że fundator jest kryminalistykiem -pełni funkcję biegłego sądowego od 1994r.

Prowadzimy nieodpłatnie szkolenia dla prokuratorów dotyczące różnych aspektów badań kryminalistycznych. Przykładowo ostatnio szkolenie z zakresu kryminalistycznych badań informatycznych oraz badań fonoskopijnych przeprowadziliśmy dla prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Prowadziliśmy też wykłady z zakresu kryminalistycznych badań balistycznych na Studium Podyp

lomowym na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Od następnego roku akademickiego będziemy prowadzić znacznie więcej wykładów -na co najmniej dwóch uczelniach wyższych.

Współpracujemy również z lokalnymi władzami, co przełożyło się na powierzenie nam organizacji różnych zadań publicznych. Bierzemy udział w przeróżnych lokalnych imprezach o charakterze zarówno rozrywkowym, jak i sportowym, historycznym oraz patriotycznym. W trakcie tego typu imprez staramy się przybliżyć lokalnym społecznościom również kulisy działania kryminalistyków. Przykładowo w imprezach takich jest możliwość wykonania sobie pamiątkowego zdjęcia sygnalitycznego – mamy dwa fotele sygnalityczne (sprawne, kompletne, przez nas odnowione), w których zainteresowani mogą zrobić takie stylowe zdjęcie – jedno pochodzi z darowizny z KWP we Wrocławiu a drugie z KWP w Lublinie.

Planujemy również stworzenie muzeum techniki wojskowej, policyjnej i kryminalistycznej. Nasze zbiory stale się powiększają, posiadamy m.in. umundurowanie i akcesoria policyjne i wojskowe, które mimo, że już dawno nie są w użytku wojskowym, nadal żyją – nieodpłatnie udostępniamy je, np. do szkolnych inscenizacji historycznych.

Chętnie angażujemy się w inicjatywy szkolne. Przykładowo prowadzimyw trakcie imprez szkolnych mini-strzelnicę łuczniczą oraz pneumatyczną. Z ogromną radością wielokrotnie patrzyliśmy, jak dzieci szkoły podstawowej wręcz nie potrafią się oderwać od łuku czy wiatrówki. W jednej ze szkół nasze stanowisko „okupowane” było przez dzieciaki nawet po zakończeniu imprezy, długo po tym, jak zamknęły się stanowiska ze słodyczami czy gry z nagrodami i gdyby nie fakt, że teren szkoły miał zostać niebawem zamknięty,

trudno byłoby nam zwinąć stanowisko. Takie sytuacje pozwalają naprawdę czerpać ogromną satysfakcję z pracy w fundacji.

Podjęliśmy też działania zmierzające do stworzenia strzelnicy miejskiej we Wrocławiu, w której pod okiem naszych instruktorów chcielibyśmy szkolić społeczeństwo w posługiwaniu się bronią palną oraz bronią pneumatyczną i łukami. To duża i czasochłonna inwestycja, ale mamy nadzieję, że się uda.

Fundacja nie działa na rzecz własnych członków, lecz na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa i naszego państwa. Władze fundacji pracują społecznie, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia, zaś osoby angażujące się w działalność fundacji pracują na zasadzie wolontariatu.

Prezes Fundacji Wadera Janusz Markiewicz

P.S. W imieniu organizatorów Biegu Niezłomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który zorganizowany zostanie w Sobótce 19 sierpnia 2017 r., zapraszamy na bieg oraz do skorzystania  z miożliwości bezpłatnego strzelenia z łuku oraz karabinka pneumatycznego. Strzelnicę zorganizuje właśnie Fundacja WADERA z Wrocławia.

WuEs

 

Komentarze są zamknięte