Bolesławiec: darowizna nieruchomości

Autor Obywatelski

12 lipca 2017 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przedstawiciele Powiatu Bolesławieckiego – starosta Karol Stasik i wicestarosta Tomasz Gabrysiak, podpisali umowę darowizny nieruchomości położonej przy ul. Bankowej nr 8.

Akt notarialny zawiera informację, iż Gmina Miejska Bolesławiec zbywa zabudowaną działkę o powierzchni 0,3653 ha przy ul. Bankowej 8. Zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem oświaty oraz dwoma innymi budynkami niemieszkalnymi, tworzącymi całość funkcjonalną. W obrębie działki urządzone jest asfaltowe boisko sportowe, teren jest zagospodarowany zielenią, a pomiędzy budynkami utwardzony kostką, od strony ul. Karola Miarki i Bankowej – ogrodzony.

Zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość darowizny wyceniono na kwotę 1.790.000 zł. W miejscowym planie zagospodarowania miasta Bolesławiec, uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec Uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14.03.2007 roku, przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi oświaty.

Darowizna nieruchomości przy ul. Bankowej nr 8 następuje z przeznaczeniem na cel publiczny związany z urządzeniem nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Darowizna podlega odwołaniu w przypadku, gdy cel darowizny nie zostanie zrealizowany w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy darowizny. Podpisanie aktu notarialnego poprzedziła m.in. uchwała Rady Miasta Bolesławiec z 10.05.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Tekst i foto: UM Bolesławiec

Komentarze są zamknięte