Związek Banków Polskich: wyłudzenia na milion i plany na wakacje

Autor Obywatelski

Jak mówi raport InfoDOK, w I kwartale 2017 r. codziennie próbowano wyłudzić niemal milion złotych. Od stycznia do marca tego roku udaremniono 1.746 prób wyłudzeń kredytów. Udało się to dzięki zastrzeganiu dokumentów. Ale nie tylko. Indeks Pengab mówi, że hamujemy z kredytami – jeżeli nie liczyć tych na rozpoczynające się wakacje.Jak informuje Związek Banków Polskich, dzięki temu, że Polacy coraz częściej zgłaszają zgubione i skradzione dokumenty tożsamości do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE udaje się ograniczać kradzieże tożsamości i skutecznie walczyć z przestępstwami dokonywanymi z użyciem cudzych danych. W okresie styczeń – marzec 2017 r. udaremniono 1.746 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 90,4 mln złotych.
To wynik zbliżony do średniej kwartalnej wynoszącej obecnie 100 mln zł. Odnotowano stosunkowo niewielką liczbą prób wyłudzeń przekraczających 1 mln zł – było ich osiem, z czego największa dotyczyła 8,4 mln zł (województwo podlaskie). W I kwartale mieliśmy do czynienia z 1.746 próbami wyłudzeń – dokładnie tyle, ile wynosi średnia, kwartalna liczba prób wyłudzeń z lat 2012-2016. Najwięcej takich przypadków odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim.
W badanym okresie wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami tożsamości, które po zablokowaniu nie mogą być wykorzystane do wyłudzeń wynosi 1 720 952 sztuki. W czasie ostatnich 3 miesięcy baza wzrosła o ponad 30 tysięcy danych – to tak, jakby dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy miasta o wielkości Augustowa, Bochni czy Grodziska Mazowieckiego. Jest to najwyższy jak dotąd wynik pierwszego kwartału od 2008 r. – statystycznie do bazy trafiało codziennie 326 dokumentów.
Od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 69,5 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,7 miliarda złotych.
– Pamiętajmy, że System DZ jest stosowany nie tylko w bankowości. Ma on zatem realny wpływ na bezpieczeństwo całej gospodarki. Jak pokazują dane Policji, wraz ze znacznym wzrostem wielkości bazy danych od momentu uruchomienia naszej społecznej kampanii informacyjnej znacząco zmniejszyła się liczba przestępstw i od kilku lat utrzymuje się na dużo niższym poziomie – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
Konsumenci przygotowują się do wakacji
W czerwcowym pomiarze koniunktury bankowej obserwujemy nieznaczny, dwupunktowy spadek wartości głównego indeksu Pengab. Ankietowani bankowcy stonowali swoje dotychczasowe prognozy krótkookresowe, a dynamika wzrostu w sferze kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw nieco osłabła. Wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne, których odnotowano więcej niż w maju. W dalszym ciągu obserwujemy również spowolnienie w obszarze przyrostu bazy depozytowej. Półroczna prognoza makroekonomiczna w zakresie gospodarki kraju, sytuacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych była w czerwcu mniej nieco mniej optymistyczna niż przed miesiącem. Spadek wskaźników dotyczy wszystkich trzech obszarów.
– W czerwcu indeks Pengab m/m odnotował spadek wartości o 2.0 pkt do poziomu 22.0 pkt. Zmiana ta podobnie jak przed miesiącem wynika z wpływu czynników sezonowych, które w II kw. oddziałują zarówno na indeks ocen, który obniżył się o 1.8 pkt. m/m oraz indeks wyprzedzający, który odnotował korektę o 2.3 pkt m/m. W ujęciu średniookresowym, od stycznia b.r. obserwujemy jednak wzrost aktywności klientów na wszystkich rynkach produktowych – podsumowuje Marcin Idzik, Kantar TNS.
Tags: dokumenty, fraudy, InfoDOK, kredyt na wakacje, kredyty, kredyty na wakacje, Krzysztof Pietraszkiewicz, mniej kredytów, news, Pengab, System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, więcej kredytów, wyłudzenia, zbp, związek banków polskich

 

Pawel Pietkun, www.3obieg.pl

oprac. W.S

 

Komentarze są zamknięte