Kozielski zamek odzyska blask

Autor Obywatelski

Blisko 3,2 mln złotych – tyle wyniesie unijne dofinansowanie do prac, jakie zostaną przeprowadzone w kozielskim zamku. Pozwoli ono m.in. na odnowienie i adaptację piwnic na pomieszczenia muzealne oraz przeprowadzenie konserwacji i nabycie nowych eksponatów. Cały projekt rewitalizacji kompleksu zamkowego jest wart prawie 5 mln. złotych.To pierwsze w historii zewnętrzne dofinansowanie, jakie gmina pozyskała na odrestaurowanie najcenniejszego zabytku w mieście. Dzięki unijnej dotacji stanie się on nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę tych terenów. Swoje miejsce znajdzie w nim także Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Na dziedzińcu zamku zostanie wybudowana szklana kopuła, która przykryje pozostałości po ceglanym stołpie (donżonie), czyli wieży ostatecznej obrony. To najcenniejszy element architektoniczny znajdujący się na wzgórzu zamkowym. Najprawdopodobniej jest on również najstarszym zabytkiem fortyfikacyjnym w Polsce.

Duże zmiany zajdą także w zamkowych piwnicach. Renowacji zostaną poddane posadzka, sklepienia, okna, schody i drzwi. W ramach dofinansowania gmina zakupi także wyposażenie muzealne, niezbędne do ekspozycji zgromadzonych zbiorów oraz projektory i interaktywne monitory, które pozwolą zaprezentować dziedzictwo kulturowe ziemi kozielskiej w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Piwnice będą także miejscem organizacji warsztatów historycznych, lekcji muzealnych dla szkół oraz spotkań dla odwiedzających muzeum.

Unijne dofinansowanie pozwoli także na odnowienie niektórych zabytków już zgromadzonych przez Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, m.in. dwóch figur z kościoła pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej, broni białej z czasów istnienia twierdzy „Koźle” czy kolekcji modlitewników.

Środki będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Komentarze są zamknięte