Trwa konkurs „Kroniki Rozwoju”. W puli 20 tyś złotych

Autor Obywatelski

Na poszukiwaczy nieznanych lub zapomnianych śladów polskich inicjatyw gospodarczych okresu międzywojnia czekają wysokie nagrody pieniężne. W puli jest 20 tys. zł! Trwa konkurs „Kroniki Rozwoju” organizowany przez Polską Agencję Prasową we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem konkursu jest przypomnienie inicjatyw gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego, które poprzez innowacyjność, pomysłowość, trafność decyzji, ludzki talent prowadziły do rozwoju polskich miast, miasteczek i regionów a także lokalnych społeczności wiejskich.

Konkurs ma wskazać, że na drodze rozwoju gospodarczego Polski mamy nie tylko sztandarowe przedsięwzięcia gospodarcze jak Gdynia czy COP, ale znakomite przedwojenne działania lokalne m. in. na rzecz rozwoju produkcji rolnej, handlu czy bankowości.

Do ich opisu – widzianych z pozycji polskich inżynierów, działaczy gospodarczych, rolników, zwykłych ludzi – zapraszamy naszych czytelników zainteresowanych międzywojenną historią gospodarczą Polski, dziennikarzy mediów lokalnych oraz samorządowych rzeczników prasowych.

Prace konkursowe dokumentujące lokalne osiągnięcia gospodarcze mogą mieć dowolną formę np.: publikowanego lub niepublikowanego tekstu dziennikarskiego, opisu, felietonu, dziennika, blogu, fotogalerii, filmu, prezentacji multimedialnej, nagrania audio czy kopii dokumentów opatrzonych autorskim komentarzem.
Uczestnicy konkursu mogą oprzeć się o przedwojenne akta lokalnych urzędów, wycinki ze starych publikacji a także zapisy rozmów z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych decyzji i wydarzeń, stanowiących impuls lokalnego, regionalnego lub ogólnokrajowego rozwoju.

Autorzy prac najlepiej udokumentowanych faktograficznie i
posiadających najwyższe walory popularyzatorskie otrzymają nagrody pieniężne. Wśród laureatów jury rozdzieli 20 tys. zł.

Prace konkursowe można nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. na adres [email protected], umieszczając w tytule maila „Konkurs Kroniki rozwoju”. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać dane kontaktowe oraz kategorię do której zalicza się autor – dziennikarz, rzecznik prasowy samorządu lub osoba zainteresowana historią lokalnego rozwoju.

kurier pap

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte