Powiat kędzierzyńsko-kozielski: mało pieniędzy na dofinansowanie do turnusów dla niepełnosprawnych

Autor Obywatelski

PFRON przekazał informację o wysokości środków przypadających wg. algorytmu na realizację zadań przez nasz powiat. Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych dokonała wstępnego podziału środków na poszczególne zadania, przyjęła też dodatkowe kryteria oceny wniosków.

– Przyjęte przez Radę Powiatu środki zostaną rozdysponowane w pierwszej połowie kwietnia, osoby które złożą wnioski po tym terminie, dotyczy to zwłaszcza wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, nie będą mogły być pozytywie rozpatrzone z racji wyczerpania puli – informuje Dorota Rak, dyrektor PCPR.

Dlatego prosi się – zwłaszcza rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz młodzież uczącą się – o jak najszybsze złożenie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

Oprac. al

Komentarze są zamknięte