Z ostatniej chwili: Zatrzymano zleceniodawcę w związku z „aferą dębową” w Wołczynie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania na terenie województwa opolskiego zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dokonywali szeregu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w tym podpaleń.

Areszt dla sprawców

Dzięki intensywnym działaniom prokuratorów i funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w dniu 14 grudnia 2016 roku zatrzymany został Michał A. To założyciel grupy przestępczej, który nią kierował i wydawał polecenia jej członkom.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony przez prokuratorów i funkcjonariuszy Policji pozwolił na ogłoszenie Michałowi A. zarzuty popełnienia czterech przestępstw.

Jest on podejrzany o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która działała na terenie województwa opolskiego. Chodzi o przestępstwo z art. 258 par. 3 kodeksu karnego, za które grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił mu także zlecenie podpalenia wysoce wyspecjalizowanych maszyn rolniczych, budynków gospodarczych wraz ze znajdującymi się w nich zwierzętami hodowlanymi oraz płodami rolnymi o łącznej wartości 1 miliona 233 tysięcy złotych. Chodzi o zlecenie popełnienia trzech przestępstw z art. 288 par. 1 kodeksu karnego i art. 163 par. 1 pkt 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego. Za każde z nich grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgromadzony dotychczas w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, iż Michał A. popełnił zarzucane mu czyny przestępcze.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Michała A. najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa

W toku tego postępowania ustalony został również członek grupy kierowanej przez podejrzanego Michała A., który był głównym sprawcą podpaleń. Okazał się nim Daniel R.

Prokurator zarzucił mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym (art. 258 par. 2 kodeksu karnego), a także kilka podpaleń (art. 163 par. 1 pkt. 1 kodeksu karnego).

Na wniosek prokuratora wobec podejrzanego stosowany jest najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa, na wniosek Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego, w czerwcu 2016 roku została przeniesiona z Prokuratury w Opolu do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Komentarze są zamknięte