Nie musisz płacić za rejestrację firmy

Autor Obywatelski

Przypominamy, że Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), którą prowadzi Ministerstwo Rozwoju, jest bezpłatna. Wpisy i zmiany w niej nie wymagają opłat.

Ewidencje działalności gospodarczej, prowadzone przez prywatne podmioty, są całkowicie nieobowiązkowe i wszelkie opłaty z tytułu wpisu lub zmiany w takiej bazie danych są wyłącznie dobrowolne. Pozostawanie poza taką ewidencją nie wywołuje dla przedsiębiorcy skutków prawnych lub finansowych.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte