Adresatami działalności są instytucje, szkoły, samorządy oraz osoby fizyczne zainteresowane pielęgnowaniem polskich tradycji Rodła

Autor Obywatelski
Tadeusz Szczyrbak

Tadeusz Szczyrbak

Rodzina Rodła inicjatywa historyczno – edukacyjna przypominająca tradycje Związku Polaków w Niemczech z okresu międzywojennego XX wieku. Patronat organizacyjny sprawuje Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania w Wrocławiu.Współczesna działalność Rodziny Rodła nawiązuje do chlubnych kart Związku Polaków w Niemczech z okresu międzywojennego XX wieku (Polaków spod Znaku Rodła) oraz dokumentuje wydarzenia związane z rocznicami w XXI wieku (np. 70 lat proklamowania Prawd Polaków spod Znaku Rodła, 75 lat Znaku Rodła, 85 lat powołania I Dzielnicy ZPwN z siedzibą w Opolu, multimedialne lekcje żywej historii spod Znaku Rodła adresowane do młodzieży szkolnej, 70. rocznica śmierci Ks. Patrona dra Bolesława Domańskiego – Prezesa Związku Polaków w Niemczech, 80 lat szkół polskich w Niemczech, rok 2012 – szereg rocznicowych uroczystości w załączeniu) i opiera się na fundamencie wyznawanych Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowią ponadczasowy katechizm narodowy Polaków. Adresatami działalności są instytucje, szkoły, samorządy oraz osoby fizyczne zainteresowane pielęgnowaniem polskich tradycji Rodła na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Dzięki spotkaniom i wydarzeniom rodzą się nowe kontakty, zgłaszają się potomkowie działaczy ZPwN inspirując do dalszej codziennej aktywności nowe pokolenia Polaków urodzonych po II wojnie światowej we Wrocławiu, Olsztynie, Zakrzewie, Złotowie, Opolu, Gdańsku, Bytomiu, Raciborzu, Poznaniu, Szczecinie, Bytowie, Kwidzynie i Słupsku.

Od roku 2004 podjąłem się trudu organizowania corocznie jedynych takich w Polsce uroczystości marcowych we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, które przypominają Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. W załączonych materiałach znajduje się skromna ilustracja mojej aktywności.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z poszczególnymi wydarzeniami.

Tadeusz Szczyrbak
Pomysłodawca, autor i lider ogólnopolskiego ruchu społecznego.

Działalność od 2003 roku.

oprac. W,S

Komentarze są zamknięte