Pod naszym patronatem: Już jutro debata „Czy okna życia są potrzebne?”

Autor Obywatelski

okno_zycia_a3

Już w najbliższy poniedziałek w Studenckim Centrum Kultury w Opolu przy ul. Katowickiej 95 odbędzie się seminarium połączone z debatą na temat: „Czy okna życia są potrzebne?”

Okno życia jest miejscem, w którym matka, niemogąca z różnych przyczyn wychować swojego dziecka, może je całkowicie anonimowo pozostawić, bez narażania jego życia i zdrowia. Historia okien życia sięga średniowiecza. Pierwsze nowożytne okno życia powstało w Polsce w Krakowie z inicjatywy  kardynała Stanisława Dziwisza, w tym roku obchodziło ono 10-lecie istnienie. W całym kraju działa 60 okien życia, w których udało się ocalić blisko 100 dzieci.

Jedynym województwem w Polsce, w którym wciąż nie ma okna życia jest Opolszczyzna. Od lat podejmowane są próby utworzenia takiego miejsca w Opolu, jednak dotychczas się to nie udawało. W tym roku pojawiła się szansa jego uruchomienia. Rada Miasta Opola zabezpieczyła w budżecie miasta środki na ten cel. Został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych na jego prowadzenie, jednak żadna oferta nie wypłynęła. Nikt nie chciał podjąć się prowadzenia okna życia.

Z inicjatywy zespołu ds. utworzenia okna życia, który powstał przy Prezydium Rady Miasta Opola już w najbliższy poniedziałek odbędzie się debata na temat „Czy okna życia są potrzebne?” Jak wyjaśnia Małgorzata Wilkos Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Opola „seminarium i debata mają przybliżyć ideę okien życia, a dzięki zaproszonym ekspertom i praktykom wyjaśnić zasady ich funkcjonowania”. Celem organizatorów jest dyskusja w gronie ekspertów na temat okien życia, ich roli i przyszłości w naszym kraju oraz próba odpowiedzi na pytanie „Czy okna życia są potrzebne?, także w naszym mieście.

Tematyce okien życia poświęcone było specjalne wydanie NGO

kp

Komentarze są zamknięte