Jednostki Samorządu Terytorialnego idą po kasę

Autor Obywatelski

Zbliża się termin rhtmlozpoczęcia naborów wniosków na projekty wodno-ściekowe w ramach PROW 2014-2020. To jeden z najważniejszych w tym roku unijnych konkursów dla małych gmin. Samorządy województw spodziewają się ogromnego zainteresowania JST.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” samorządy województw powinny ogłosić nabory wniosków w ciągu  4 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, czyli najpóźniej do połowy grudnia br. Większość jednak planuje ogłoszenie konkursu znacznie wcześniej.

więcej w serwisie samorządowym pap

Komentarze są zamknięte