V Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Jubileusz KUL

Autor Obywatelski

V Kongres Kultury Chrkulześcijańskiej odbędzie się od 13 do 16 października br. w Lublinie, na KUL. Będzie zarazem wydarzeniem inaugurującym obchody jubileuszu 100-lecia tej zasłużonej uczelni.Ta jedna z najważniejszych inicjatyw śp. abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, a kontynuowana przez jego następcę abp. Stanisława Budzika, mieści się w nurcie dialogu Kościoła ze współczesną kulturą. Na trwałe zapisała się już w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, tych „z najwyższej półki”. W tegorocznym kongresie, którego temat brzmi: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”, podobnie jak w poprzednich, zwoływanych w cyklu olimpijskim, czyli co cztery lata, uczestniczyć będą także osoby spoza Kościoła, zachowujące szacunek dla wartości duchowych. Tegoroczny Kongres jest pomyślany jako istotna, międzynarodowa debata o znaczeniu wolności, która na naszym obszarze Europy została ocalona i wciąż stawia przed nami nowe wyzwania.

Organizatorzy V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, którego obrady toczyć się będą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaprosili znakomitych gości, m.in. kard. Gianfranco Ravasiego – przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury; ks. prof. Michała Hellera, Krzysztofa Pendereckiego, ks. prof. Jerzego Szymika, prof. Daniela Rotfelda, prof. Andreja Zubowa z Moskwy czy Adama Zagajewskiego i wielu innych intelektualistów i twórców.

więcej na www.ekai.pl

Komentarze są zamknięte