Fundacja LEX NOSTRA oraz Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska” apeluje w sprawie Zygmunta Miernika

Autor Obywatelski

Wspólne wystąpienilogoe Fundacji Lex Nostra oraz Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska” do Prezydenta RP z prośbą o ułaskawienie Zygmunta Miernika.Mężczyzna od początku sierpnia przebywa w zakładzie karnym, w którym znalazł się na skutek oskarżenia o popełnienie czynu, jakim był rzut tortem w sędzinę wychodzącą z sali. Zwolennicy oskarżonego swą apelację argumentują podeszłym wiekiem oraz złym stanem zdrowia. Co więcej, wskazują oni również na fakt, iż Zygmunt Miernik należał do osób internowanych w czasach komunistycznych i to właśnie ówczesny pobyt w więzieniu doprowadził u niego do  wielu chorób. Co więcej, uważają oni, że „ten spektakularny czyn nie miał na celu znieważenia nietykalności cielesnej urzędującego sędziego. Był desperackim aktem przeciwstawienia się niewłaściwym decyzjom sędziów, którzy w sposób jawny utrudniają skazanie autorów zbrodni reżimu komunistycznego za ich haniebne postępki, których ofiary do dziś nie doczekały się zadośćuczynienia”.

Komentarze są zamknięte