Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Autor Obywatelski

plakat_EDD_Targi_PrudnikEuropejskie Dni Dziedzictwa w 2016 roku odbędą się pod hasłem: „Gdzie Duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie – arcydzieła – pomniki”. To wydarzenie każdego roku gromadzi coraz więcej świadomych odbiorców zabytków – tych niezwykłych pomników naszego dziedzictwa kulturowego. Praca, trud, wysiłek, ale przede wszystkim pasja, z jaką podejmują się organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa, w porozumieniu z koordynatorami, tego wielkiego przedsięwzięcia, z roku na rok przynosi obfitsze owoce.

Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa A. D. 2016 odbędzie się w Prudniku. Ze względu na bogatą, wielokulturową historię miasta, tegoroczne wydarzenia będą miały również wyjątkowy, międzynarodowy charakter.

Tym samym pragnę zaprosić Państwa do współtworzenia tegorocznych Dni Dziedzictwa. Ich bogata oferta programowa, jaka została dołączona do tej korespondencji, nie tylko pokazuje skalę przedsięwzięcia, ale także jest zaproszeniem do skorzystania z niej. Warunkiem jednak niezbędnym w naszym wspólnym sukcesie jest rozpowszechnienie informacji o nadchodzących wydarzeniach. Toteż uprzejmie proszę, aby umożliwili Państwo organizatorom spotkań, wystaw, wydarzeń, organizowanych w ramach EDD dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Liczę na to, że dzięki Państwa uprzejmości oraz rozpowszechnieniu informacji poprzez Państwa kanały informacyjne (Internet, prasę, radio, telewizję) zainteresujemy tymi wyjątkowymi wydarzeniami jak największe grono nie tylko miłośników zabytków, ale także tych, którzy pasjonatami historii staną się dzięki Państwa zaangażowaniu.

Licząc na przychylność i niezbędną pomoc, pozostaję z poważaniem.

dr Wojciech Dominiak
dyrektor
Muzeum Ziemi Prudnickiej

Ulotka Europejskich Dni Dziedzictwa 2016

jkg

Komentarze są zamknięte