Czyżby rewitalizacja kozielskiego rynku nim się zaczęła, to już się zakończyła?

Autor Obywatelski

Niestety czuję slogo warbudię zawiedziony współpracą z urzędem miasta Kędzierzyna-Koźla, a konkretnie z jego rzecznikiem prasowym Jarosławem Jurkowskim. Pan rzecznik nie poinformował nas o nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  zwołanej na dzień 13 kwietnia 2016 r. A tam działy się niezwykle ciekawe rzeczy. Smaczku sprawie dodaje fakt, iż nadzwyczajna sesja Rady Miasta K-K była filmowana ale na stronie urzędu nie udało nam się znaleźć zapisu filmowego z jej przebiegu. Znaleźliśmy go na you tube.

Oczywiście wiemy czego dotyczyła nadzwyczajność owej sesji. Była ona potrzebna „organowi” po to, aby rozmyć odpowiedzialność za błędne decyzje podjęte rok wcześniej. Dlaczego tak sądzimy?

Do urzędu miasta a konkretnie do Rady Miasta, wpłynęło pismo z firmy WARBUD, która przez ponad rok (od 27 marca 2015 r – dop.aut.) zajmowała się projektowaniem remontu kozielskiego rynku z przyległymi ulicami. Cała postępowanie miało na celu wybór partnera w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Konsorcjum Warbud jako jedna z dwóch firm zostało zakwalifikowane do dialogu konkurencyjnego. Przez 10 miesięcy zespół specjalistów po stronie Warbud i przedstawiciele urzędu miasta pracowali nad dopasowaniem oferty do potrzeb miasta. Łącznie przeprowadzono cztery całodniowe spotkania, wymieniono ok. 250 szt. korespondencji,  zaangażowano kilkunastu specjalistów na wiele tygodni – wszystko w ramach jawnego przetargu. Wspólnie wypracowano wzorcowy projekt rewitalizacji rynku w formule PPP. Łączny czas pracy nad projektem należy liczyć w wielu tygodniach pracy kilkunastu osób. W efekcie tego 17 lutego przedstawiliśmy kompleksową ofertę na modernizację rynku wraz z ulicami przyległymi” (…) – pisze w piśmie do urzędu miasta Mirosław Józefczuk członek zarządu firmy WARBUD. Z dalszej treści pisma dowiadujemy się że władze miasta nie konsultowały swojego pomysłu praktycznie z nikim.

„Tak ważny dla życia mieszkańców miasta projekt okazał się nie być konsultowany z Państwem, jako Radą Miasta. Mimo, że ponad rok temu urząd miasta zainicjował przetarg i zaprosił partnerów prywatnych do rozmów, to w trakcie zeszłotygodniowych obrad Zarząd nie znalazł uzasadnienia dla celowości kompleksowej rewitalizacji rynku i przyległych ulic oraz formuły PPP, jako najkorzystniejszej. To zaskakujące zważając na fakt, że koncepcja rewitalizacji rynku w Koźlu została zgłoszona do konkursu „3P”, organizowanego przez PARP. Na jego potrzeby pomysł został odpowiednio uzasadniony przez Miasto i w efekcie nagrodzony, dzięki czemu otrzymał finansowanie na profesjonalne doradztwo zewnętrzne.

Nie jest to już rolą firmy WARBUD ale pojawia się pytanie,  „co w zamian?”. Niestety wydaje się, że modernizacja w formule PPP była jedyną realną szansą na przywrócenie miastu rynku w najbliższych latach” – czytamy w piśmie firmy WARBUD z dnia 19 kwietnia br.

Do sprawy będziemy wracać

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte