Biuletyn Informacji Publicznej po nowemu?

Autor Obywatelski

Ministerstwo Cyfryhtmlzacji chce wypracować i koordynować upowszechnienie standardu dostępności danych, który podniesie ich jakość oraz ułatwi nawigację w ramach prowadzonych przez urzędy biuletynów informacji publicznej.

Resort cyfryzacji zaprasza do wypełnienia ankiety na temat potrzeb, oczekiwań i barier dotyczących otwierania danych.

Ministerstwo zachęca obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk akademickich i organizacji pozarządowych do wypełnienia ankiety na temat potrzeb, oczekiwań i barier dotyczących otwierania danych. Głosy mają pomóc w opracowaniu programu otwierania danych, które mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju innowacyjnych produktach i usługach.

Dzięki udostępnianiu publicznych danych mogą powstawać zasoby i usługi, które kreatywnie łączą dane z różnych źródeł i są impulsem dla innowacyjności i rozwoju gospodarczego.

Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, podmioty publiczne muszą zadbać o udostępnienie danych w sposób otwarty. Zdaniem ministerstwa wykorzystywanie danych publicznych ma duże znaczenie gospodarcze i społeczne.

Pojedyncze osoby, aktywiści lub organizacje mogą przetwarzać informacje publiczne i prezentować je w bardziej przystępny sposób – na przykład jako proste w obsłudze aplikacje mobilne. Dzięki temu obywatele mogą uczestniczyć w życiu publicznym w sposób bardziej świadomy i chętniej zabierają głos w kwestiach, które ich dotyczą.
Ankiety można wypełniać i przesyłać do 29 kwietnia br. na adres: [email protected].

Serwis samorządowy pap

Komentarze są zamknięte