Senatorska inicjatywa w sprawie rocznicy deportacji

Niezależna Gazeta Obywatelska

Grzegorz Peczkis, kiedyś przewodniczący Komisji Rewizyjnej w KKSenator Ziemi Opolskiej Grzegorz Peczkis to człowiek niezwykle pracowity. W ostatnim czasie był inicjatorem uchwały w sprawie 80 rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, którą właśnie przyjął Senat RP.

– Uważam, że ważnym jest przypominanie o naszej trudnej przeszłości w świetle pochodzenia z obszarów obecnej zachodniej Ukrainy wielu mieszkańców naszego nterenu oraz ich potomków. W trakcie prac nad uchwałą stworzony został, na zlecenie Komisji Senatu zwięzły kilkudziesięciostronnicowy opis tamtych wydarzeń i okoliczności ich zajścia. Działałem w porozumieniu z Wspólnotą Polską oraz z Towarzystwem Polskim w Sumach na Ukrainie, które podczas wizyty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie, uzgodniło z nim wstępną zgodę na uczczenie przypadającej w tym roku okrągłej rocznicy tamtych wydarzeń – powiedział ngopole senator Peczkis.

7 maja wybieram się do Sum, do Polaków na uroczystość nadania jednej z ulic nazwy Jana Pawła II – dodał.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte