Bezpieczniej na skrzyżowaniu w Reńskiej Wsi

Niezależna Gazeta Obywatelska

imageNa skrzyżowaniu dróg krajowych 45 i 38 oraz drogi wojewódzkiej 418 w Reńskiej Wsi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustawiła dodatkowe tablice ostrzegawcze oraz namalowała na drodze wypukłe pasy ostrzegające kierowców, że zbliżają się do miejsca szczególnie niebezpiecznego.
Jaskrawe tablice pokryte folią odblaskowo-fluoroscencyjną z błyskającymi żółtymi światłami umieszczono na wszystkich kierunkach niebezpiecznego skrzyżowania. Dotychczasowe oznakowanie dróg podporządkowanych (znaki „Stop” z pulsującymi lampami, wcześniejsze ostrzeżenia o konieczności ustąpienia pierwszeństwa) okazało się dla wielu kierowców niewystarczające. Na skrzyżowaniu nagminnie dochodziło do ignorowania znaku „Stop” i wymuszeń pierwszeństwa, a w konsekwencji do tragicznych wypadków.
Oprócz dodatkowego oznakowania pionowego, na dojazdach do skrzyżowania namalowanych zostało w sumie 60 czerwonych linii spowalniających z masy chemoutwardzalnej. Wypukłe elementy na jezdni w momencie najechania przez samochód wywołują wibracje będące ostrzeżeniem dla kierującego. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa na wysepkach na jezdni w rejonie skrzyżowania zamontowane zostały punktowe elementy odblaskowe, a na wlotach dróg podporządkowanych od strony Głubczyc i Reńskiej Wsi wprowadzono separatory skrajni na powierzchniach wyłączonych z ruchu.
Wszystkie opisane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Reńskiej Wsi są działaniami doraźnymi. Docelowo skrzyżowanie zostanie bowiem przebudowane na rondo. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wykonanie projektu przebudowy, a prace budowlane zaplanowano na rok 2017. Oprócz przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania, planowana jest rozbudowa ponad 7 kilometrów drogi krajowej nr 45 od końca obwodnicy Poborszowa do Reńskiej Wsi. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną także 3 skrzyżowania w Komornie i Większycach, wyremontowane i dobudowane chodniki oraz zatoki autobusowe.T

Komentarze są zamknięte