Można zapisać się na bezpłatną konferencję o klastrach

Niezależna Gazeta Obywatelska

Zaklad firmy ZOTT w OpoluJak rozwijać polskie klastry za pomocą środków publicznych? W jaki sposób wykorzystywać je do wdrażania innowacji? Jak uwalniać potencjał naukowców w klastrach? 22 września zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej będą o tym dyskutować w Sejmie. Organizatorami Kongresu są Związek Pracodawców Klastry Polskie i Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej.

Podczas III Kongresu Klastrów Polskich będzie mowa między innymi o wspieraniu klastrów za pomocą środków publicznych. Przybliżone zostaną także nowe narzędzia rozwoju innowacji oraz rola klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu. Paneliści skupią się również na zagadnieniach dotyczących rozwoju badań i nowych technologii w firmach działających w klastrach.

Kongres Klastrów od trzech lat jest platformą do merytorycznych rozmów, wymiany poglądów i integracji środowiska klastrowego w Polsce. Podczas nadchodzącego Kongresu, będziemy, podobnie jak ostatnio, omawiać możliwości wsparcia klastrów przy pomocy środków publicznych. Poruszymy kwestię internacjonalizacji klastrów. Ciekawie zapowiada się również ostatni panel – poświęcony temu, jak rozwinąć ekosystem innowacji w klastrze – zachęca Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Ministrowie, eksperci, menedżerowie i ludzie nauki na Kongresie

Prelegenci III Kongresu Klastrów to interdyscyplinarne grono wybitnych ekspertów i specjalistów. Podczas Kongresu prelegentami będą Bartłomiej Bodio – poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Grażyna Henclewska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Bożena Lublińska-Kasprzak – prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Patrycja Zielińska – wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wśród panelistów nie zabraknie też przedstawicieli klastrów i biznesu. Będą to m.in. Krzysztof Krystowski – prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Andrzej Malinowski – prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosław Bulanda – wiceprezes i dyrektor zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego, Paweł Nowicki – prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM, Katarzyna Walczyk-Matuszyk – zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Magdalena Jackowska-Rejman – dyrektor zarządzający Techbrainers, Tomasz Poniński – dyrektor zarządzający Fundacji Innowacyjna Polska, Tomasz Kozłowski – prezes Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Wojciech Materna – prezes Informatyki Podkarpackiej i Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT. Lista prelegentów jest jeszcze aktualizowana i poszerzana o nowe nazwiska.

***

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji (liczba miejsc jest ograniczona), która potrwa do 15 września. Szczegółowy program Kongresu: www.kongres.klastrypolskie.pl.

Patronem III Kongresu Klastrów Polskich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronatem honorowym wydarzenie objęli Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Sejmu, Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu, Iwona Wendel – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

T

Komentarze są zamknięte