Z Opola do Strzelec pojedziemy szybciej i wygodniej

Autor Obywatelski

PKP_OpoleO 14 minut skróciła się podróż pociągiem ze stacji Opole Groszowice do Błotnicy Strzelckiej, 11 wyremontowanych peronów na 5 stacjach, podwyższenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h – to najważniejsze efekty zakończonej na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. rewitalizacji 35 km linii kolejowej. Koszt inwestycji przekroczył 251 mln zł.

Ukończone zostały prace remontowe na stacjach w Błotnicy Strzeleckiej, Strzelcach Opolskich, Kamieniu Śląskim i Tarnowie Opolskim oraz kompleksowa rewitalizacja na 35 km odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice. Od 20 marca po odnowionych torach pociągi pasażerskie kursują z prędkością 120 km/h, zaś towarowe 70 km/h. Dla podróżnych oznacza to skrócenie czasu przejazdu o 14 minut.

Dzięki odnowieniu 11 peronów podwyższył się komfort obsługi pasażerów. Obiekty zyskały nową nawierzchnię, wyposażono je w wiaty, ławki oraz tablice informacyjne. Podróż ułatwia również nowy system nagłośnieniowy oraz oświetlenie. Zadbano także o potrzeby osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dzięki specjalnym pochylniom wjazd na perony jest zdecydowanie wygodniejszy.

PLK zadbała również o podwyższenie poziomu bezpieczeństwa. Wymieniono 39 rozjazdów, które są kluczowym elementem torowiska oraz odpowiadają za sprawny i bezpieczny ruch pociągów. Ponadto w ramach inwestycji wyremontowano 31 obiektów inżynieryjnych oraz wymieniono nawierzchnię na 22 przejazdach kolejowo-drogowych. Na 3 z nich zastosowano nowoczesną nawierzchnię, która charakteryzuje się dużą odpornością na obciążenia ciężkich pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz dużą wytrzymałością. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, a jednocześnie wydłużające żywotność nawierzchni w rejonie przejazdu przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych. Ponadto, montaż nowoczesnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z kamerami pozwoli m.in. na rejestrację stanu aparatury oraz obrazu z terenu przejazdów. Dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń kontrolnych możliwe będzie wykrywanie nieprawidłowości, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu kolejowego, takie jak zagrzane łożyska osiowe, zakleszczone hamulce, deformacje bieżni kół.

Pozytywne efekty rewitalizacji odcinka Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice odczują również mieszkańcy regionu, którzy zyskali szybsze połączenie kolejowe na trasie z Opola do Katowic. Czas przejazdu na tej trasie skrócił się do niespełna 90 minut. Dla klientów oznacza to oszczędność czasu w codziennych dojazdach do szkoły czy pracy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ostatnich latach zrealizowały na Opolszczyźnie projekty na kwotę ponad miliarda zł. W perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 na terenie woj. opolskiego planowane są inwestycje na ponad 130 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowana kwota dofinansowania UE wynosi 26,7 mln euro.

Rewitalizacja w liczbach:

  • 70 km wyremontowanych torów,
  • 71 km nowej sieci trakcyjnej,
  • 22 przejazdów kolejowo-drogowych,
  • 11 wyremontowanych peronów na 5 stacjach,
  • 31 zrewitalizowanych obiektów inżynieryjnych,
  • 2 odnowione wiadukty kolejowe i 1 most,
  • 28 wyremontowanych przepustów,
  • 39 nowych rozjazdów.
  • Projekt realizowany był w latach 2013 – 2015.
  • Łączny koszt inwestycji: 251,8 mln zł brutto.

Projekt „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice, POIiŚ 7.1-65” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inf. pras.

Komentarze są zamknięte