Dzień Świętości Życia

Niezależna Gazeta Obywatelska

Pro Life25 marca, obchodzimy Dzień Świętości Życia. W Kościele w tym dniu przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jego ustanowienie w 1998 r. przez Episkopat Polski było odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice „Evangelium vitae”. W tekście tym czytamy, że podstawowym jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”

 24 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Życia, uchwalony przez Sejm RP w 2004 r. Obchody obu Dni poświęconych ochronie życia, są impulsem do inicjowania i przypominania akcji na rzecz najbardziej bezbronnych – dzieci nienarodzonych. Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest do tego internet. To za jego pośrednictwem można np. wziąć udział w akcji „Uratuj świętego”, polegającej na 9-dniowej modlitwie w intencji dziecka nienarodzonego.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte