Łambinowice: 70 lat temu wyzwolono obóz jeniecki [fotorelacja]

Redaktor

DSC_014317 marca 2015 r. przy Pomniku Martyrologii – Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach – odbyły się uroczystości z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf 17.

Wśród wielu wystąpień, głos zabrał Wiktor Natanson – uczestnik Powstania Warszawskiego. Modlitwy za dusze ofiar obozu odmówili kolejno: ksiądz katolicki, ksiądz ewangelicko-augsburski, rabin żydowski oraz ksiądz prawosławny. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, społeczności lokalnej, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, harcerze, dzieci i młodzież szkolna. Obecni byli również konsulowie Republiki Federalnej Niemiec oraz Federacji Rosyjskiej.

Pierwsze obozy jenieckie utworzono w miejscowości Lamsdorf przy okazji wojny francusko-pruskiej (1870 r.), a następnie I wojny światowej (1914 r.).

Stalag VIII B rozpoczął swoją działalność 3 września 1939 r. wraz z przywiezieniem pierwszych polskich jeńców pojmanych głównie po bitwie nad Bzurą. Liczba polskich jeńców sięgała 100 tysięcy. Od czerwca 1941 r. do osobnego Stalagu VIII F zwożono jeńców sowieckich. Łącznie przez obóz przeszło do 300 tysięcy żołnierzy sił sojuszniczych różnych narodowości, z czego, według danych szacunkowych, zmarło lub zamordowano od 40 do 100 tysięcy jeńców. Większości jeńców jest pochowana na cmentarzu jenieckim oraz w masowych grobach w pobliżu dawnej wsi Klucznik.

W październiku 1944 do obozu przywieziono żołnierzy Powstania Warszawskiego. Jednym z przywiezionych powstańców był Witold Pilecki – „ochotnik do Auschwitz”, autor pierwszych raportów z obozu zagłady.

Obóz niemiecki wyzwoliła Armia Czerwona w dniach 17 i 18 marca 1945 roku. Okupacja sowiecka Polski rozpoczęła kolejny krwawy etap tego miejsca. Kilka miesięcy po sowieckim wyzwoleniu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego stworzył obóz (początkowo przejściowy, następnie pracy) dla Ślązaków, Niemców oraz byłych członków SS. Więziono w nim również żołnierze armii gen. Andersa, dezerterów z Wehrmachtu, którzy powrócili do Polski.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych można zwiedzać bezpłatnie. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej placówki.

Marcin Żukowski / fot. Jan Mika / wikipedia

Komentarze są zamknięte