Przedsiębiorcy wpisywani do KRS będą mogli szybciej rozpocząć działalność

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sad Rejonowy [Nysa.fm]Przedsiębiorcy wpisywani do Krajowego Rejestru Sądowego będą mogli szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Po zmianach przedsiębiorca założy firmę już w siedem dni. Pomoże w tym możliwość szybszego uzyskiwania numerów REGON i NIP. Rozwiązania wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o KRS oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) będą obowiązywać od 1 grudnia 2014 r. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jedną z najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone 1 grudnia 2014 roku, będzie automatyczne nadawanie numerów NIP i REGON. Co to jednak właściwie oznacza i jakie ma konsekwencje dla przedsiębiorców?

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy o KRS, ustawy o statystyce oraz ustawy o ewidencji niepowtarzalne numery NIP i REGON mają być nadawane jednocześnie z wpisem do rejestru podmiotów, bezpośrednio po zamieszczeniu ich w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników oraz w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej na podstawie danych przekazanych za pomocą systemu teleinformatycznego z KRS. Procedura jest zatem następująca:

• Podmiot składa wniosek o wpis do KRS;

• Sąd dokonuje wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców;

• KRS przekazuje dane bezpośrednio do CRP KEP oraz rejestru REGON za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

• Informacja w przedmiocie NIP/REGON jest następnie przekazywana automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przez CRP KEP i rejestr REGON do KRS bezpośrednio po ich nadaniu;

• Przekazanie informacji do KRS może się wydłużyć o trzy dni, jeżeli konieczne jest sprawdzenie, czy podmiotowi nie został już wcześniej nadany numer NIP/REGON.

Nadanie numerów następuje tuż po wpisie do KRS i na podstawie danych zgłoszonych do KRS. Oznacza to, że nie trzeba będzie do wniosku o wpis dołączać dodatkowych formularzy w postaci wniosku do GUS o nadanie numeru REGON oraz wniosku do US o nadanie numeru NIP czy też odpowiednio wniosku do ZUS dot. zgłoszenia płatnika składek. Oba wpisy podlegają nadal zwolnieniu z opłaty sądowej i z opłaty za ogłoszenie w MSiG, tak jak to było dotychczas.

Istotnie zmniejszy się ilość dokumentów na etapie rejestracji. Przedsiębiorca będzie na późniejszym etapie zobligowany do samodzielnego dopełnienia obowiązku informacyjnego, jednak dotyczyć on będzie niewielkiego zakresu tzw. danych uzupełniających. Dane uzupełniające będą przesyłane na przeznaczonych do tego formularzach określonych w drodze rozporządzenia, które przedsiębiorca złoży jedynie w US. Urząd skarbowy wymagane dane przekaże w następnej kolejności odpowiednio do GUS i ZUS.

T

Komentarze są zamknięte