Rusza budżet obywatelski w Opolu. Jest miesiąc czasu na złożenie wniosku podpisanego przez 20 mieszkańców

Niezależna Gazeta Obywatelska

Budżet obywatelskiRatusz informuje że z 1 maja rusza w Opolu po raz pierwszy budżet obywatelski warty 2 mln zł. Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, takich jak: budowa lub remont elementu infrastruktury miejskiej, działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach kompetencji gminy oraz być poparte przynajmniej 20 podpisami mieszkańców Opola. Koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty całego budżetu obywatelskiego.

Formularz zgłaszania projektów dostępny jest jako załącznik do pobrania (plik word)  lub w Biurze Obsługi Obywatela Urzędu Miasta Opola w Ratuszu.

Dodatkowo umożliwiono składanie wniosków drogą elektroniczną przez Platformę e-Usług Publicznych. (wniosek dostępny będzie od 1 do 31 maja 2014 r.)

Wypełnione formularze zgłaszania wniosków można składać w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu z dopiskiem „Budżet obywatelski”, drogą listowną (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres Urzędu Miasta Opola ([email protected] – obowiązkowo wraz ze skanem podpisów poparcia wniosku).

Ratusz podkreśla, że każdy wniosek powinien być poparty przynajmniej 20 podpisami mieszkańców Opola (w wersji elektronicznej wymagany jest skan podpisów poparcia wniosku).

Wcześniej o budżecie poświęciliśmy specjalne wydania NGO nr 10 (pobierz pdf)

tk, um.opole.pl

Komentarze są zamknięte