Do 2 maja można zostać członkiem komisji wyborczej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Głosy oddane do Sejmu w Strzelcach Opolskich [http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/160000/pl/161105.html#tabs-1]Aby zgłosić chęć pracy w obwodowej komisji wyborczej w majowych eurowyborach, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w danym okręgu – przypomina PKW.

2 maja upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Wykaz pełnomocników wyborczych oraz adresy siedzib komitetów wyborczych są dostępne na stronie internetowej PKW. Tam też dostępny jest wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do PE.

Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W skład obwodowej komisji powołuje się: od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Pełnomocnik wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego. Kandydatami na członków komisji obwodowej mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż limit, wybór członków odbywa się w drodze publicznego losowania, które przeprowadza wójt.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy przeprowadzenie głosowania, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w lokalu wyborczym, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Listy w 13 okręgach wyborczych zarejestrowały komitety: PO, PiS, PSL, SLD-UP, Europa Plus Twój Ruch, Polska Razem Jarosława Gowina, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego oraz Ruch Narodowy.

Partia Zieloni zarejestrowała listy w pięciu okręgach: warszawskim, pomorskim, śląskim, łódzkim i obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie. Demokracja Bezpośrednia w sześciu okręgach: lubelskim, małopolskim, śląskim, pomorskim, łódzkim oraz obejmującym Warmię, Mazury i Podlasie, a Samoobrona w dwóch: łódzkim oraz obejmującym Warmię, Mazury i Podlasie.

Za pracę w obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta, której wysokość określa PKW. (PAP)

Komentarze są zamknięte