Chcesz poznać zagadnienie ekonomii społecznej?

Niezależna Gazeta Obywatelska

urzadJutro odbędzie się spotkanie „Partnerstwo na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, organizowane przez Biuro Organizacji Pozarządowych UM Opole wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, które poprowadzi dr Sławomir Śliwa – kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy WSZiA     w Opolu.

            Odbędzie się ono 17 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żeromskiego 3, I piętro.

Celem spotkania jest podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej roli ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, zapoznanie z instrumentami ekonomii społecznej, a także wskazanie w jaki sposób podmioty ekonomii społecznej mogą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Dodatkowo poruszony zostanie temat spółdzielczości socjalnej i jej roli na rynku pracy.

tk, info um opole

 

 

 

Komentarze są zamknięte