Już dziś! „Gazeta Wyborcza” a Powstanie Warszawskie. Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim

Redaktor

paszkwilZapraszamy na dzisiejsze spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – historykiem i publicystą zajmującym się m.in. tematyką polskiego podziemia II wojny światowej i czasów powojennych, podziemia komunistycznego, relacji polsko-żydowskich.

Spotkanie będzie połączone z promocją uzupełnionej i wznowionej książki Leszka Żebrowskiego pt. „Paszkwil Wyborczej”.

Organizatorami spotkania są Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersyetu Opolskiego oraz Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Opolskim. Patronat nad wydarzeniem mają Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu oraz Biało-czerwone Opole.

Wykład zostanie wygłoszony 9 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Auli Starej (tzw. Auli Kowalczyków) Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48.

Wstęp wolny.

Gdy osiemnaście lat temu, w 1995 r. „Paszkwil Wyborczej” wyszedł drukiem, myślałem, że jego żywot – jako książki o Powstaniu Warszawskim – będzie krótki. Rzecz dotyczyła bowiem bieżącego (jak się wówczas wydawało) sporu nie tyle o samo Powstanie (bo ten się nigdy nie zakończy), co propagandowego ataku „Gazety Wyborczej” na jego uczestników. Skoro uznano na jej łamach, że AK i NSZ wytłukły mnóstwo niedobitków z getta, to naturalną rzeczą było dokładne sprawdzenie, czy jest to prawda czy też fałsz. Okazało się to fałszem, który podparty został nieistniejącymi lub spreparowanymi „dowodami”. Ponadto dokonano tego w sposób wyjątkowo nieudolny. Widocznie redakcja uznała, że można nas bezkarnie szkalować antysemityzmem, zupełnie jak w czasach stalinowskich, gdy mówić i pisać mogła tylko jedna strona. Z tej sytuacji redakcja „GW” mogła wyjść nie tyle z twarzą (bo ją straciła), ale choćby ze skruchą i przeprosinami. Niestety, nic takiego nie nastąpiło, co więcej sytuacja nie uległa zmianie po dziś dzień.

Leszek Żebrowski, Warszawa, lipiec 2013

MZ

Komentarze są zamknięte