„Mediacja – to nic nie kosztuje” – kampania społeczna Sądu Okręgowego w Opolu oraz NGO’s-ów

Niezależna Gazeta Obywatelska

mediacja---to-nic-nie-kosztujeUpowszechnienie instytucji mediacji w sporach rodzinnych – to główny cel kampanii społecznej Sądu Okręgowego w Opolu „Mediacja – to nic nie kosztuje”.

Program ruszył 1 grudnia 2013 r., a jej partnerami – poza opolskim Sądem Okręgowym – są m.in. Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji „Bliżej” oraz Stowarzyszenie Mediatorów Polskich.

Jedną z głównych barier w wykorzystaniu mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych w Polsce jest konieczność ponoszenia przez uczestników postępowania wydatków na wynagrodzenie mediatora, nawet w tych sprawach w których strony korzystają ze zwolnienia z kosztów sądowych.

– W ramach naszej kampanii zlikwidujemy tę przeszkodę – deklarują organizatorzy akcji „Mediacja – to nic nie kosztuje”.

To sąd sfinansuje mediację w sprawach rodzinnych, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, o ile strony skorzystają z możliwości skierowania sprawy do mediacji.

Założeniem jest wypłacenie przez sąd wynagrodzenia mediatorom za maksymalnie trzy posiedzenia mediacyjne w jednej sprawie. Na ogół to właśnie trzy posiedzenia wystarczają do wypracowania ugody, jeśli strony mają wolę porozumienia. Koszt mediacji w jednej sprawie w programie pilotażowym szacuje się na ok. 160 zł.

Program prowadzony będzie przez sześć miesięcy – od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r.

W najbliższy czwartek (5 grudnia 2013 r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się kolejne spotkanie koordynatorów ds. mediacji oraz mediatorów. Część dyskusji w jego trakcie poświęcone będzie programowi „Mediacja – to nic nie kosztuje”, który przedstawi Anna Korwin-Piotrowska, wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu.

Więcej informacji na temat programu „Mediacja – to nic nie kosztuje” znajdziecie Państwo tutaj i tutaj.

Informacje na temat działań Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z promocją mediacji, znajdziecie Państwo tutaj.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

tk, www.ms.gov.pl

Komentarze są zamknięte