W Polsce jest 1,78 mln mikroprzedsiębiorców

Niezależna Gazeta Obywatelska

praca, człowiek, sxcW 2012 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 1783,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost o 0,6% w skali roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w grupie tej dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,9% – 1674,0 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,1% (109,0 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,6%), budownictwo (12,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6%) oraz przemysł 2 (9,0%).

Więcej o działalności gospodarczej przedsiębiorstw w liczbie pracujących do 9 osób w 2012 r.

W Opolskim ogółem jest 36 375, co stanowi 36 mikrofirm na 1000 mieszkańców, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 2 033 zł.

Oprac. TK, www.stat.gov.pl

Komentarze są zamknięte