Nowy przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Redaktor Obywatelski

Polanowice_kościół (15)Prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok został nowym przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Jego zastępcą został prowincjał marianów ks. Paweł Naumowicz. Wyboru dokali przełożeni 60 zakonów męskich obradujący na Jasnej Górze.

O. Janusz Sok (l. 47) od dwóch lat jest prowincjałem redemptorystów. Z wykształcenia – doktorem muzykologii.

O. Janusz Sok urodził się w Dębicy w 1966 r. W wieku 20 lat wstąpił do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia
kapłańskie 30 maja 1993 r.

Później rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył również Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od 1998 do 2002 był wykładowcą muzyki i śpiewu kościelnego w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 uzyskał doktorat z muzykologii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji Warszawskiej redemptorystów, drugim dyrygentem chóru na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i duszpasterzem akademickim w Warszawie. Był przełożonym wspólnoty w Lublinie w latach 2004-2005.

Od 2005 do 2011 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie, prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Musica Sacra. Został wybrany na przelożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podczas Kapituły Prowincjalnej w 2011 r. na czteroletnią kadencję.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce jest kościelną osobą prawną kolegialną powołaną do istnienia przez Stolicę Apostolską i podlega Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W tym roku obchodzi 65-lecie swojego istnienia.

Głównym celem Konferencji jest koordynacja zamierzeń mających na celu rozwój życia zakonnego w Polsce, wspieranie wzajemnej współpracy i pomocy między instytutami zakonnymi oraz umacnianie więzów solidarności i komunii między instytutami zakonnymi.

o. Jan Maria Szewek

info. pras, lz

Komentarze są zamknięte