Opolskie Forum Ewangelizacyjne

Redaktor

forum_plakatDiecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji zaprasza na Opolskie Forum Ewangelizacyjne, które odbędzie się w sobotę 29 czerwca, w kościele seminaryjnym w Opolu, przy ul. Drzymały 1.

Zaproszenie skierowane jest do kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich, zwłaszcza  członków wspólnot i grup parafialnych, m. in.: Oazy, Odnowy w Duchu Świętym, Neokatechumenatu, Szkół Nowej Ewangelizacji, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Bractwa św. Józefa oraz wszystkich, którym droga jest przyszłość Kościoła i którzy pragną głosić Chrystusa. Forum będzie uwielbieniem Boga i ufną modlitwą, aby nas namaścił Duchem Świętym i posłał do ewangelizacji. Rozpoczęcie o godz. 14.45 modlitwą zawierzenia i koronką do Miłosierdzia Bożego. W programie także: konferencja, świadectwa, warsztaty, przerwa, modlitwa uwielbienia, Eucharystia o godz. 18.00 i modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Zakończenie o godz. 20.00 błogosławieństwem i posłaniem.

Wiadomość przekazała: Hanna Honisz – Asystentka Biura Prasowego Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte