Kartka z kalendarza: dziś mija 206. rocznica bitwy pod Lidzbarkiem Warmińskim

Niezależna Gazeta Obywatelska

Bitwę stoczono 10 czerwca 1807 r. w miejscowości Heilsberg, obecnie Lidzbark Warmiński. Była to jedna z największych bitew napoleońskich na terenach dzisiejszej Polski. Lidzbark Warmiński poprzez swoje położenie stał się głównym ośrodkiem dowodzenia i oporu Rosjan i Prusaków. W dniu bitwy miejscowość była dobrze ufortyfikowana od strony południowo-zachodniej, mniej z zachodniej i północno-zachodniej, gdyż ataku spodziewano sie z tej pierwszej strony. Wojskami broniących się Rosjan dowodził Levin August von Bennigsen, ze strony francuskiej oficjalnie dowodził Napoleon, choć w praktyce nie ingerował w poczynaniach swoich marszałków Murata, Soulta czy Lannesa. Siły Napoleona szacuje się na ok. 56 tysięcy, zaś Bennigsena na ok. 90 tysięcy. Mimo takiej przewagi bitwa ta okazała się wielkim triumfem Francji, która poniosła ogromne straty w ludziach. W szeregach wojsk napoleońskich walczyły również oddziały z Księstwa Warszawskiego.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte