Prof. Jacek Bartyzel o Cristeros w Meksyku

Autor Obywatelski

Arkadiusz Karbowiak prowadził spotkanie z prof. BartyzelemDziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów 4 odbyło się spotkanie z profesorem Jackiem Bartyzelem. Spotkanie było połączone z promocją jego najnowszej książki pt. „Krzyż  pośrodku księżyca”.

Jednym z poruszonych tematów było ludowe powstanie w obronie wiary katolickiej z lat 1926-1929 w Meksyku ukazane w filmie „Cristiada”. Prof. Bartyzel zwrócił uwagę, że walka z kościołem, która doprowadziła do powstania Cristeros rozpoczęła się już w 1867 roku wraz z obaleniem cesarstwa Meksyku. Od tego momentu kolejne rządy prowadziły antyklerykalną i antykatolicką politykę. Proces ten nasilił się w sposób drastyczny wraz z dojściem do władzy prezydenta Plutarco Elíasa Callesa. Brutalność władzy w walce z wiarą katolicką doprowadziła do wybuchu narodowego powstania. Odpowiadając na pytanie skąd taka bezwzględność i niewyobrażalna przemoc wobec wyznawców Chrystusa, profesor Bartyzel wskazał na jakość Kościoła w Meksyku, który był niezwykle mistyczny, nacechowany głęboką wiara w Chrystusa Króla – Króla na każdej płaszczyźnie życia. Podkreślał również ogromną pracę ewangelizacyjną i misyjną Kościoła meksykańskiego. Dlatego też walka z nim była tak bezwzględna.

Profesor Bartyzel zwrócił również uwagę na ułudę układu zawartego z prezydentem Callesem, który zakończył Cristiadę. Układ ten z jednej strony zawierał niedoprecyzowane obietnice niestosowania najbardziej drakońskich przepisów antykatolickich przez rząd, a z drugiej strony obowiązek natychmiastowego złożenia broni przez powstańców. Skutek był taki, że zaraz po złożeniu broni zamordowano ok. 5.000 Cristeros, a represje wobec Kościoła trwały nadal. W latach trzydziestych nawet się nasiliły. Sytuacja była tak zła, że abp. Díaz, współautor układu z rządem, pisał do Papieża, że Kościół w Meksyku umiera.

Podczas spotkania prof. Bartyzel mówił również o powstałym w 1937 roku Narodowym Związku Synarchistycznym, którego członkowie w pokojowy sposób walczyli w obronie meksykańskiego Kościoła Katolickiego. Synarchiści tworzyli obywatelski ruch społeczny, publicznie manifestowali swoją żarliwą wiarę i przywiązanie do wartości katolickich, aż do gotowości poniesienia męczeńskiej śmierci w imię Chrystusa Króla. W szczytowym momencie organizacja ta liczyła ponad pół miliona członków.

Organizatorami dzisiejszego spotkania było Collegium Nobilium Opoliensis oraz Biblioteka Miejska w Opolu, a rozmowę z prof. Jackiem Bartyzelem prowadził Arkadiusz Karbowiak. Patronat nad spotkaniem objęła redakcja NGO.

Autor i fot.: Karina Piechota

 

 

 

Komentarze są zamknięte