Takich studiów jeszcze nie było

Niezależna Gazeta Obywatelska

dr Rafał ZgorzelskiZ satysfakcją informujemy o tym, iż Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz Zgorzelski Consulting podjęły długofalową współpracę w zakresie przygotowania oraz realizacji procesu dydaktycznego na studiach I stopnia (licencjackich) o profilu ogólnoakademickim na kierunku „Zarządzanie” ze specjalnością „Komunikacja pocztowa” oraz w zakresie „Podyplomowych Studiów Organizacji i Zarządzania Placówką Pocztową”.

Siłą tego przecież nowatorskiego projektu uruchomienia studiów o tematyce pocztowej są kompetencje Partnerów połączone z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz wysoką wrażliwością na zachodzące w gospodarce zmiany, a celem kształcenie dobrych kadr dla biznesu, dla sektora usług pocztowych w Polsce – mówi Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Zawiślak.

Celem strategicznym projektu jest budowa zaplecza intelektualnego dla rynku usług pocztowych w Polsce oraz kreowanie nowoczesnych i pozytywnych rozwiązań dla biznesu w oparciu o pozyskane doświadczenia. Idea studiów wkomponowuje się w strategię funkcjonowania Zgorzelski Consulting, której dążeniem jest wspieranie integracji polskiej nauki z biznesem, w tym w szczególności inicjatyw, które służą rozwojowi rynku usług pocztowych w Polsce stanowiącego jeden z najważniejszych sektorów rodzimej gospodarki – dodaje dr Rafał Zgorzelski, szef Zgorzelski Consulting.

Koncepcja studiów jest szczególnie cenna w warunkach pogłębiającej się integracji Polski z Unią Europejską, kiedy to poważnym przekształceniom ulegają zasady funkcjonowania konsorcjów pocztowych oraz instytucji z nimi ściśle powiązanych. Rosną wymagania ze strony Klientów, rozwija się zjawisko konkurencji, nowe usługi i technologie, takie jak: e – usługi, nowoczesne maszyny umożliwiające nadawanie i podejmowanie przesyłek, branża e – commerce, obszar przesyłek kurierskich. Wszystko to powoduje konieczność nieustannych przeobrażeń w organizacji i zarządzaniu, zarówno przedsiębiorstwami pocztowymi, jak i ich ofertą usługową. Wzrastają więc również wymagania w stosunku do kadry menedżerskiej operatorów pocztowych, jak i pozostałego personelu.

Oferowane przez nas Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach operatorów pocztowych oraz w firmach z nimi współdziałających w procesie obsługi Klienta, pragnących zdobywać i poszerzać profesjonalną wiedzę, a także rozwijać umiejętności w zakresie zarządzania, oraz kandydatów na te stanowiska – wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Zawiślak. – Studia I stopnia (licencjackie) adresowane są głównie do kandydatów na te stanowiska, aczkolwiek ich program daje również gwarancję szerszego przygotowania przyszłych absolwentów w obszarze zarządzania oraz uzyskania praktycznej wiedzy z dziedziny funkcjonowania sektora pocztowego. Z wiedzy tej skorzysta zarówno asystent okienkowy, listonosz, jak i pracownik węzła ekspedycyjno – rozdzielczego czy osoba pełniąca w firmie funkcje w zakresie obsługi administracyjno – biurowej – dodaje Rektor WSZ – SW. – Program studiów obejmuje wiedzę z dyscyplin związanych z różnymi aspektami funkcjonowania sektora usług pocztowych oraz zachodzącymi w nim procesami. Są one ukierunkowane na diagnozowanie i rozwiązywanie praktycznych problemów, kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami niezbędnymi do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w sposób w pełni profesjonalny – uzupełnia dr Rafał Zgorzelski. – Znajdziemy w nim zarówno elementy z obszaru podstaw prawnych funkcjonowania tego rynku w Unii Europejskiej i w Polsce, jak również oferty usługowej, kontroli jakości świadczonych usług, zarządzania relacjami partnerskimi z Klientami, nowymi technologiami czy profesjonalną obsługą. Podstawowym atutem jest jednak wyśmienita kadra naukowa Uczelni oraz kadra praktyków, którzy, obok kwalifikacji formalnych, posiadają również bogate doświadczenie uzuskane przez lata pracy w sektorze pocztowym – dodaje szef Zgorzelski Consulting.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa. Jest Uczelnią niepubliczną, działającą na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-3-TMB-89/92 z dnia 22 grudnia 1992 roku, wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych MEN /nr rej. 12/ oraz na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i obowiązujących przepisów wykonawczych. Uczelnia posiada aktualną, pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na studia licencjackie i magisterskie. Założycielem Uczelni jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa -TNOiK, profesjonalna organizacja społeczna istniejąca od 1925 roku. Rektorem WSZ – SW jest prof. dr hab. Andrzej Zawiślak.

Zgorzelski Consulting. Jest Firmą stawiającą sobie za cel świadczenie najwyższej klasy usług doradztwa biznesowego oraz obsługi projektów szkoleniowych. Szczególnym obszarem zainteresowania ZC cieszy się sektor usług pocztowych w Polsce, Europie i świecie oraz wszelkie narzędzia komunikacji społecznej, tak tradycyjne, jak i nowoczesne technologie. ZC została wpisana w dniu 01 października 2012 roku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym 2.04/00111/2012. Szefem ZC jest dr Rafał Zgorzelski, ekspert rynku usług pocztowych w Polsce, autor wielu publikacji oraz komentarzy o tematyce pocztowej publikowanych szeroko w mediach. Firma Zgorzelski Consulting aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem nowej ustawy Prawo pocztowe.

Oficjalny patronat medialny nad projektem objął Portal branżowy Pocztowokurierski.pl, będący pierwszą medialną platformą informacyjną w Polsce poświęconą w całości sektorowi wysyłkowemu; organizator cyklu ogólnopolskich Konferencji Nadawców Przesyłek Pocztowych i Kurierskich, które odbywają się co roku w Warszawie i stanowią okazję do prezentacji nowatorskich idei, usług i produktów kluczowym przedstawicielom branży.

Więcej informacji udzieli zainteresowanym dr Rafał Zgorzelski – Właściciel – e-mail,  www.zgorzelski-consulting.pl

Komentarze są zamknięte