Zarząd komisaryczny w Kędzierzynie – Koźlu?

Redaktor Obywatelski

Kędzierzyn bipAlbo nikt nie chce, albo radni proponowani przez starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego Artura Widłaka nie otrzymują odpowiedniej liczby głosów, aby zostać członkiem zarządu Powiatu Kędzierzyńskiego.

W zarządzie powiatu brakuje jednego członka. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, wojewoda może wystąpić z wnioskiem do premiera o powołanie zarządcy komisarycznego.

Starosta Artur Widłak winą na obecną sytuację obciąża opozycję, która jego zdaniem dąży do powołania komisarza powiatu.

Widłak był zmuszony nawet zgłaszać kandydatów z poza rady powiatu, jednak i ci nie przeszli w głosowaniu.

Problemy w radzie powiatu pojawiają się praktycznie od początku kadencji.

tvpopole, gop

Komentarze są zamknięte