Tylko u Nas: Najważniejsze informacje o Akademii Liderów Opinii

Niezależna Gazeta Obywatelska

W Gliwicach rusza dwusemestralne studium, które ma wykreować osoby będące przyszłymi liderami opinii publicznej. Osoby te będą potrafiły działać publicznie, promując katolickie i patriotyczne wartości, na wszystkich możliwych stanowiskach: w mediach, organizacjach społecznych, w samorządzie, sejmie i na uczelniach. Organizatorem Akademii Liderów Opinii jest Instytut Globalizacji i Gliwicki Klub Frondy. Zadaliśmy pytania jako NGO organizatorowi ALO Markowi Waniewskiemu z GKF.

Co was skłoniło do założenia ALO?

Od wiosny 2010 organizujemy w Gliwicach wykłady otwarte, na które zapraszamy wybitnych uczonych, ekonomistów, publicystów, pisarzy, dziennikarzy, filmowców i działaczy społecznych. Zdobyliśmy stałą publiczność, które może w „czerwonych” Gliwicach słuchać prawdy o Polsce, Europie, o Kościele, o zachodzących procesach społecznych, o historii naszej ojczyzny i polskiej racji stanu. Stwierdziliśmy, że ludzie garną się do tej wiedzy i chcą się organizować. To jest zjawisko ogólnopolskie. Powstają setki organizacji, jak choćby Kluby Gazety Polskiej, organizacje studenckie, koła naukowe, ruchy marszowe, ruchy Pro-life, pojawiają się społeczne inicjatywy ustawowe, powstają niezależne i spółdzielcze media. NGO jest tego przykładem.

Jednak zauważyliśmy, że ludzie, choć mają dużo zapału, często nie wiedzą jak działać. Widzą, że dzieje się źle – ale nie wiedzą dlaczego, chcą sytuację zmienić – ale nie wiedzą jak, chcą bronić wartości – ale nie mają argumentów, chcą przekonać innych – ale często nie potrafią rozmawiać nawet a członkami własnych rodzin. Wszechobecny podział na mohery i lemingi powoduje zupełny uwiąd dyskusji publicznej.

Brakuje nam solidnych podstaw teologicznych, filozoficznych, historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i itd. Jest to wiedza, której próżno by szukać w mediach, w szkołach i uczelniach.

To co było kiedyś podstawą wykształcenia ogólnego wyeliminowano ze szkół. Nigdzie już nie uczy się sztuki dyskusji. Te podstawy chcemy uzupełnić, a równocześnie nauczyć i zachęcić do działań społecznych.

Jak będzie wyglądała nauka?

Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach przy Katedrze.

Każdy semestr składa się z 6 modułów. Każdy z nich będzie się kończył egzaminem. Egzaminy będą odbywały się po zakończeniu semestru. Aby ukończyć semestr należ zaliczyć co najmniej 4 moduły. Każdy moduł trwa 10 godz., 6 godz. wykład, 4 godz. praca indywidualna na edukacyjnej platformie internetowej (ćwiczenia, testy, zagadnienia poszerzone, literatura dodatkowa)

Wykłady odbywać się będą w czwartki, dwa razy w miesiącu. Raz w miesiącu spotykamy się w sobotę, gdzie będziemy zapoznawać się z podstawami filozofii i z wybranymi problemami dzisiejszego świata.

Czy trzeba będzie trzy razy w miesiącu przyjeżdżać do Gliwic?

Nie jest to konieczne. Wykłady są rejestrowane na video i dla członków kursu dostępne poprzez internet w każdej chwili, podobnie jak literatura, materiały filmowe, ćwiczenia, testy i forum dyskusyjne.

Same wykłady czwartkowe są otwarte. Każdy z ulicy może przyjść. Jednak platforma internetowa dostępna będzie tylko dla zarejestrowanych uczestników. Oczywiście wszystkich, którzy mogą zapraszamy do Gliwic. Bezpośredni kontakt z wykładowcą jest bezcenny.

Platforma internetowa natomiast zapewnia komfort nauki w dowolnie wybranym czasie, co dziś jest szczególnie ważne.

Do kogo skierowany jest projekt?

Uczestniczyć może każdy, lecz stawiamy głównie na młodzież studencką i licealną, księży, dziennikarzy i wszystkich działających publicznie. Dotyczy to także radnych, posłów na sejm, samorządowców i członków wszelkich władz. Wszyscy ludzie dobrej woli potrzebują podstaw i profesjonalnej wiedzy o sposobach skutecznego działania. Nie ma ograniczeń wiekowych, lecz aby otrzymać nagrody, trzeba spełniać pewne warunki: Np. być studentem, lub absolwentem, znać język itd.

Uczestnicy studium dostaną nagrody?

Aby zachęcić młodzież do studiowania i działalności publicznej nasi sponsorzy ufundowali nagrody.

Egzaminy będą punktowane. Będziemy tez brać pod uwagę zaangażowanie w wolontariacie. Studenci którzy zdobędą najwięcej punktów, będą nagradzani.

Jakie są nagrody?

I miejsce:   Semestr studiów podyplomowych na prestiżowej amerykańskiej uczelni Institute of World Politics w  Waszyngtonie u prof. Jana Marka Chodakiewicza.

II miejsce: staż w Institute of Economics Studies w Londynie – najstarszym  think-tanku na świecie.

III miejsce: pod warunkiem doskonałych wyników w dziedzinie religia-etyka – Dwuosobowy wyjazd na pielgrzymkę do Fatimy (samolotem)

Każdy z uczestników otrzyma powitalny komplet książek Instytutu Globalizacji i Frondy.

Absolwenci (osoby, które zaliczyły egzaminy) otrzymają książki Institute of Economics Affairs

Poza tym dla wybijających się studentów możliwa jest kariera zawodowa:

    Staż w biurze jednego z polskich europosłów w Brukseli.

    Staż w biurze jednego z parlamentarzystów na Śląsku.

    Staż w korporacji Grayling w Warszawie – jednej z największych firm PR

    na świecie, posiadającej biura w 40 krajach i zatrudniającej ponad 1000 pracowników.

    Staż w Instytucie Globalizacji w Gliwicach – wiodącym instytucie spraw

    publicznych w Polsce.

    Staż w redakcji tygodnika „Najwyższy Czas!” w Warszawie

Staż przy redagowaniu serwisów internetowych.

Kto będzie wykładał w Akademii Liderów Opinii?

Staramy się zapewnić najlepszych w Polsce znawców poruszanych tematów, często okazują się oni najlepsi w Europie i na świecie w swoich dziedzinach. Pierwszy semestr będzie wyglądał tak:

Moduły sobotnie (jedna sobota w miesiącu, październik, listopad, grudzień, styczeń).

dr Rafał Katamay – Wstęp do filozofii (Czym jest filozofia? Czy życie ma jakiś sens? Co mogę wiedzieć o świecie? Kim jestem?)

dr Tomasz Teluk – Wybrane problemy współczesnego świata (Globalizacja, Filozofia libertarianizmu, Problemy energetyczne współczesnego świata, Mitologia efektu cieplarnianego).

Moduły czwartkowe (dwa razy w miesiącu)

Październik – moduł Religia/Teologia/Etyka

Wykład inauguracyjny – gość specjalny Rafał Ziemkiewicz – „Czego dziś możemy się uczyć od Dmowskiego?”.

Ks. Dr Robert Skrzypczak „Chrześcijanin w życiu publicznym”

Ks. Prof. Tadeusz Guz „Przemiany cywilizacyjne z perspektywy chrześcijaństwa”

Listopad – moduł Media/Dziennikarstwo

Red. Tomasz Terlikowski „Manipulacje medialne”

Red. Grzegorz Górny „Co to jest opinia publiczna i jak ją zmienić? Czyli o funkcjonowaniu ośrodków opiniotwórczych.”

Grudzień – moduł Ekonomia

Dr Cezary Mech „Demografia a ekonomia”

Dr Steven Davies “The History and Economics of Public Spending” (w trakcie uzgadniania)

Styczeń – moduł Historia/Tożsamość/racja stanu

Prof. Piotr Jaroszyński „Polska tożsamość kulturowa” (w trakcie uzgadniania)

Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski „Polska racja stanu” (w trakcie uzgadniania)

Na koniec do kiedy jest rejestracja i jakie są koszty uczestnictwa?

Rekrutacja potrwa do 4 października. Zajęcia rozpoczynają się 5 października.

Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem www.globalizacja.org/node/502

– dodatkowe informacje pod nr tel. 695167359.

Opłaty: 290 zł (I semestr) lub 490 zł (oba semestry)

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu będzie decydowała kolejność wpłat! Wpłaty nie podlegają zwrotowi. Więcej informacji, w tym dokładny program na październik na www.fronda.gliwice.pl

Te kwoty oczywiście nie pokrywają wszystkich kosztów, ale wyszukujemy sponsorów, prosimy też o „wdowi grosz” i modlitwę w intencji tego dzieła. Czeka nas ogromna praca, ale podejmujemy ją z radością wiedząc, że pracujemy dla Polski i cywilizacji chrześcijańskiej.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w ALO!

Komentarze są zamknięte