Maciej Stefański ponownie szefem PiS w Brzegu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dziś 26 września odbyły się długo oczekiwane wybory w strukturach Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Brzegu. Na początku zebrania delegaci uroczyście odśpiewali Hymn państwowy i przystąpili do obrad. Ich wynikiem było podjęcie Uchwały mówiącej o konieczności budowy drugiej przeprawy mostowej dla naszego miasta. Uchwała ta trafi do Zarządu Okręgowego PiS, na ręce posła Sławomira Kłosowskiego.

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego do nowego Zarządu Komitetu Terenowego PiS wybrano: Macieja Stefańskiego, Mariusza Grochowskiego, Dariusza Byczkowskiego, Mieczysława Niedźwiedzia, Janinę Góral, Wojciecha Komarzyńskiego i Tomasza Różę. Przewodniczącym Komitetu ponownie został wybrany Maciej Stefański.

Obrady zakończono dyskusją i pamiątkowym zdjęciem. Teraz przed nami, nowo wybranymi członkami Zarządu wiele pracy na rzecz naszych małych Ojczyzn jakimi są Miasto Brzeg i Powiat Brzeski.

Autor: Wojciech Komarzyński

Za: www.wojciechkomarzynski.pl

Komentarze są zamknięte